Linkovi

Nove neizvesnosti u pregovorima izmedju Srbije i Crne Gore - 2002-09-03


Reagujuæi na saopštenje iz Ðukanoviæevog kabineta nakon razgovora sa Leneom, u kome se pominje predlog Ustavne povelje koju su saèinile dve vlade, predsednik Veæa graðana Savezne skupštine Dragoljub Miæunoviæ je izjavio da je to saopštenje namerno nejasno i ponovio da Beogradski spo-razum predviða neposrene izbore sa skupštinu buduæe zajednice.

Miæunoviæ je izrazio nadu da æe Jugoslavija ipak biti primljena u Sa-vet Evrope, ali da to pitanje uopšte ne zanima crnogorsku Demokratsku par-tiju socijalista. Po njegovim reèima Srbija je do sada iscrpila sve moguænosti izlaska u susret DPS-u i dodao ova stranka može da raspiše referendum u Crnoj Gori ukoliko ne želi ceo ovaj proces.

A u izjavi beogradskom radiju B 92, predsednik Jugoslavije Vojislav Koštunica je rekao da oèekuje prijem Jugoslavije u Savet Evrope – ali da æe se to dogoditi kasnije nego što se mislilo. Kako je rekao Koštunica, dolazak Havijera Solane u Beograd pokazuje koliko je Evropska unija zainteresova-na za rešenje ovog problema – koji se, po reèima predsednika SRJ, mora rešavati procedurom predviðenom Beogradskim sporazumom:

Predsednik Demokratske alternative Nebojša Èoviæ izjavio je danas da je optimista po pitanju nalaženja kompromisa sa crnogorskim strankama oko ustavne povelje koja æe obezbediti državni kontinuitet i moguænost pre-ambule u kojoj stoji da su autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo deo Srbije.

XS
SM
MD
LG