Linkovi

Šefovi država i vlada poèeli sa govorima u Johanesburgu - 2002-09-02


Predsednik Mbeki je postavio niz pitanja drugim liderima. Zašto, pitao je on, još uvek postoji glad u svetu, kad svet ima sredstva da je iskoreni? Zašto svake godine milioni ljudi umiru od izleèivih bolesti, kad nauka i tehnologija imaju naèine da ih spasu? Koga treba okriviti, pitao je on, i šta treba da uèinimo? Gospodin Mbeki je zakljuèio da su se svetski lideri okupili u Johanesburgu da odgovore na ta pitanja:

”Poruka mora poteæi iz ovog, prvog doma celokupnog èoveèanstva, da smo spremni da nas ocene, ne brojem i elokvencijom rezolucija koje usvojimo, veæ brzinom i predanošæu sa kojim sprovodimo naše sporazume koji moraju služiti gradjanima sveta.“

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Anan je takodje rekao okupljenim liderima da je planeta Zemlja u opasnosti. On im je rekao da ne mogu sebi da priušte odlaganje.

”Prestanimo da budemo ekonomski defanzivni i postanimo politièki hrabri. Suoèimo se sa neprijatnom istinom: model razvoja na koji smo navikli pruža previše beneficija malom broju ljudi, a beskorisan je za mnoge druge.“

Gospodin Anan je rekao da najbogatije zemlje moraju da predvode. One imaju bogatstvo i tehnologiju i nesrazmerno mnogo doprinose globalnim ekološkim problemima. Medjutim, on je takodje rekao da vlade to ne mogu uèiniti same. On je apelovao na grupe gradjana da saradjuju kao partneri i zagovornici ideja i da budno prate situaciju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je rekao da privatni sektor mora da promeni naèin poslovanja. Britanski premijer Toni Bler je dobio aplauz od svojih kolega kad je govorio o dva pitanja koja su uzrokovala neslaganja na samitu. On je rekao da razvijeni svet mora da otvori svoja tržista za poljoprivredne proizvode zemalja u razvoju i apelovao na sve zemlje da ratifikuju sporazum iz Kjota o klimatskim promenama, što je bila poruka namenjena Sjedinjenim Državama, koje su odbile da potpišu taj sporazum. ”Posledice nedostatka akcije po ovim pitanjima nisu nepoznate, one se mogu izraèunati. Siromaštvo i ekološka degradacija, ukoliko ne pristupimo njihovom rešavanju, oznaèiæe katastrofu za naš svet. To je jasno.“

Desetodnevni samit je poèeo pre nedelju dana. Nakon intenzivnih pregovora, povremeno protkanih svadjama, diplomate su uspele da se slože oko veæeg dela teksta završne deklaracije. Dok su šefovi država zapoèeli svoju generalnu debatu, pregovaraèi i dalje pokušavaju da postignu konsenzus o preostalom nerešenom pitanju - kako zapoèeti prelaz na korišæenje obnovljivih izvora energije, kao što su energija sunca i vetra.

XS
SM
MD
LG