Linkovi

Preambula je neprihvatljiva - 2002-08-29


Predlog ustavne povelje usvojen juèe drugaèiji je od veæ usaglašenog teksta dvije vlade, rekao je koordinator crnogorske delegacije u komisiji za izradu ustavne povelje Dragan Kujoviæ:

“Taj predlog sada stvari ponovo usporava jer uvodi nekoliko novih svari koje su bile definisane na drugaèiji naèin, Naime, uvodi neposredne izbore, što je u potpunoj suprotnosti sa Beogradskim sporazumom i što kao naèin mijenja poziciju država èlanica. Jer državna zajednica nije zajednica gradjana, nego zajednica država èlanica. Ako je rijeè o neposrednim izborima, onda je pozicija države èlanice drugaèija, odnosno, onda je rijeè o unitarnom tipu države. Predlog da se na nivou zajednice usvaja povelja o ljudskim i manjinskim pravima takodje je nešto što je novo, jer smo se dogovorili u komisiji, a posebno na nivou dvije vlade, da se primarna zaštita ljudskih i manjinskih prava obavlja na nivou država èlanica. Zatim, preambula koja definise status Vojvodine i Kosova može biti predmet Ustava Srbije, jer to je stvar Srbije. Ponavljam, bojim se da je ovo sada ponovno usporavanje procesa usvajanja povelje, što nije interes ni Crne Gore, ni Srbije, ni buduæe državne zajednice.”

Za SNP nova verzija ustavne povelje je pozitivan korak u odnosu na verziju koju su usaglasile dvije vlade, mada portparol te stranke Dragan Koprivica tvrdi da æe konaènu rijeè, ipak, dati ustavna komisija:

“Mogu reæi da imponuju oni zakljuèci koji se odnose na to da æe izbori za savezni parlament biti neposredni, protiv èega se DPS borio po svaku cijenu želeæi da postojeæi saziv parlamenta preslika u buduæem saveznom parlamentu. Mislim da je napravljen iskorak, mada moram da naglasim da je i ova verzija samo jedan od pomoænih materijala koji mogu da predstavljaju svojevrsnu dobru uslugu ustavnoj komisiji,” rekao je Koprivica. On je izrazio nadu da æe ustavna povelja biti usaglašena narednih dana.

XS
SM
MD
LG