Linkovi

Samit o održivom razvoju - 2002-08-29


Pet glavnih pitanja na samitu su zdravstvo, poljoprivreda, voda i sanitarne usluge, biološka raznolikost i energija. Sva ta pitanja su do izvesne mere podstakla rasprave izmedju predstavnika raznih zemalja. Na primer, Evropa i SAD imaju razlièite stavove u vezi sa sve veæim korišæenjem višekratnih energetskih izvora. Medjutim, SAD i Evropa su saveznici i protive se zemljama u razvoju o spornim pitanjima trgovine i poljoprivrede, naroèito po pitanju subvencionisanja poljoprivrede. Šef UNICEF-a, deèijeg fonda Ujedinjenih nacija, Karol Belami, izjavila je da izgleda da æe se na samitu postiæi komporomisno rešenje:

“Mislim da se sve više usaglašava stav u vezi sa nizom pitanja i smatram da je to veoma dobro. Jedan od problema sa ovim samitom je da dubina problematiènosti spornih pitanja otežava delegatima da se usredsrede. Medjutim, mislim da æe se na ovom samitu postiæi neke konkretne akcije.”

Bez obzira šta delegati odluèe, drugi struènjaci upozoravaju da æe bogate zemlje morati da ulože znatna sredstva, ukoliko žele da se postignu postavljeni ciljevi. Profesor Džefri Saks predaje kurs iz oblasti održivog ekonomskog razvoja na univerzitetu Kolumbija, u Njujorku. On je takodje i spacijalni savetnik generalnog sekretara UN, Kofija Annana:

“Pravo pitanje je da li æe se na samitu postiæi neki konkretni rezultati. Da bi se ostvarili pravi rezultati, biæe potreban novac. Reèi koje nisu podržane finansijskim sredstvima predstavljaæe samo jos jedan talas razoèarenja. Nama su potrebni pravi ciljevi, planovi i sredstva. Moramo pratiti tok samita iduæe nedelje da vidimo da li æe se postiæi saglasnost o tim pitanjima.”

Predstavnica UNICEF-a, Karol Belami slaže se sa tim i kaže da æe obezbedjenje finansija biti glavno sporno pitanje. Ona je izjavila da njena agencija apeluje na svetsku zajednicu da se obaveže da æe biti postignuti konkretni ciljevi u domenu dostupnosti èistoj vodi i sanitarijama za svu decu u svetu:

“Kao i na svim drugim samitima o globalnim pitanjima, delotvornost tog skupa se neæe ogledati u tome šta je napisano u dokumentu, veæ šta æe se desiti posle toga. Ono što ne mislim da bi trebalo da se dogodi jeste da se stvore paralelne institucije ili paralelni sporazumi. Veæ postoje dobri ciljevi po nizu pitanja. Treba se predati postizanju tih ciljeva, a ne samo postavljanju novih.”

Belami je rekla da su voda i sanitarne usluge povezani sa nizom drugih ciljeva o razvoju. Uprkos nesporazumima na samitu u vezi raznih pitanja, ona smatra da osnovni humanitarni ciljevi ne bi trebalo da izazivaju nesuglasice.

XS
SM
MD
LG