Linkovi

Nemaèka optužila teroristu - 2002-08-29


Nemaèki federalni tužilac Kaj Nem rekao je novinarima u Karslrueu da je Motasadek bio važni èlan Al Kaidine æelije u Hamburgu, koja je verovatno osnovana 1999. godine. Prema njegovim reèima, èlanovi æelije su bila i trojica otmièara, kao i trojica drugih muškaraca koji su i dalje na slobodi. Tužilac je takodje izjavio da je Motasadek, koji je uhapšen prošlog novembra u Hamburgu, bio ne samo ukljuèen u planiranje napada na SAD, veæ da je delimièno vodio i njene finansije, što je ukljuèilo i plaæanje pilotske obuke terorista samoubica u SAD. Gospodin Nem je naveo da je hamburška æelija planirala napad na Svetski trgovinski centar u Njujorku još godinu i po dana pre nego što je on izvršen i da se jedan od terorista, Marvan al-Šehi, hvalio još u aprilu ili maju 2000-e godine da æe hiljade ljudi izgubiti život kao posledica njegove akcije. Nemaèki tužilac je izneo detaljne informacije o tome kako je hamburška æelija formirana i kako su otmièari obuèavani za svoju samoubilaèku misiju. Govoreæi preko prevodioca, Nem je takodje obavestio novinare o onome što su istražitelji uspeli da saznaju o psihološkom profilu èlanova æelije, rekavši da su Motasadek i ostali mrzeli Jevreje i Hrišæane, a podržavali Talibane u Avganistanu.

”On je odobravao masovna ubistva Jevreja u nacistièkoj Nemaèkoj. Odobravao je teroristièke akte i nasilno prevodjenje ”nevernika“ u Islam. Avganistan je bio model za optuženog.“

Gospodin Nem je rekao da su èlanovi æelije bili povezani zajednièkim verskim ubedjenjima, islamskim naèinom života i oseæanjem otudjenosti u stranoj kulturnoj sredini. Oni su odbacivali zapadni svet i njegove kulturne vrednosti i zaklinjali se da æe braniti muslimanski svet od ne-muslimana. Motasadek, koji je do sada jedini optužen u Nemaèkoj za pomaganje ili pružanje podrške napadima od 11. septembra, negira da je bio umešan u njihovo planiranje.

XS
SM
MD
LG