Linkovi

Armitidž u poseti Japanu - 2002-08-28


Armitidž je nakon dvodnevnih razgovora sa japanskim zvanicnima na konferneciji za novinare izjavio da od Tokija nije tražio ništa konkretno.On je još jednom izneo uverenje administracije predsednika Buša da je vlast Sadama Huseina u Iraku opasna. “Došao sam da razgovaram o našim pogledima na Irak. Smatram da je potpredsednik Èejni nedavno veoma dobro objasnio naše uverenje da je Irak, ukoliko se ne povede raèuna, opasan za susede i na posletku i za nas, s obzirom na èinjenicu da režim u Bagdadu neprekidno teži da se domogne oružja za masovno uništavanje i da je uistinu i koristio hemijsko oružje protiv sopstvenog stanovništva”, istakao je Armitidz.

Armitidž je takoðe rekao da je moguæe da Irak pruža utoèište teroristima iz “Al kaide” na podruèjima koja su pod kontrolom Kurda. Ipak, pomoænik državnog sekretara je izjavio da æe saveznici Sjedinjenih Država biti upoznati sa dokazima pre nego što Vašington reši da preduzme bilo kakvu vojnu akciju. Rièard Armitidž - koji je doputovao u Tokijo na završetku turneje po Aziji, tokom koje je posetio i Sri Lanku, Indiju, Pakistan i Kinu - ukazao je da Vašington namerava da iznese ubedljive argumente za svrgavanje iraèkog predsednika.

“Verujemo da æemo u buduænosti biti u stanju da vrlo ubedljivo dokažemo potrebu za promenom režima. Rekavši to, i predsednik Sjedinjenih Država je sasvim jasno rekao da još nije doneo odluku i da namerava da se u potpunosti savetuje sa saveznicima.”

Japan je postojan saveznik Sjedinjenih Država, ali njegov stav prema napadu na Irak je i dalje nejasan. Zemlja ima pacifistièki ustav, kojim se ogranièava uloga takozvanih samoodbrambenih snaga. Parlament je prošlog oktobra usvojio zakonsku odredbu kojom se japanskoj vojsci dozvoljava da pruži neborbenu podršku u amerièkoj vojnoj kampanji protiv terorista u Avganistanu. Meðutim, ta zakonska odredba je privremena i svodi japansku saradnju na akcije povezane sa teroristièkim napadima 11. septembra. Japanske novine izveštavaju da pojedini poslanici vladajuæe koalicije sumnjaju da Vašington ima opravdan razlog za napad na Irak. Ipak, izvori iz Ministarstva inostranih poslova ukazuju da bi Japan mogao da ponudi humanitarnu pomoæ izbeglicama i raseljenim ljudima - ukoliko i kada doðe do vojnog napada.

XS
SM
MD
LG