Linkovi

Samit o planeti Zemlji u Johanesburgu - 2002-08-27


Pre deset godina, poslovni lideri su prisustvovali su Samitu o planeti zemlji u Riju, ali su zvezde samita bile ekološke grupe i vlade. Industrija je, uglavnom, bila vidjena kao deo problema. U Johanesburgu, poslovni svet preuzima daleko istaknutiju ulogu i želi da bude vidjen kao deo rešenja. Mark Mudi Stjuart je bivši izvršni direktor naftne kompanije Shell. Danas je on na èelu grupe koja se zove Poslovna akcija za održivi razvoj:

”Veæ neko vreme smo shvatili u biznisu da jednostavno pružanje ekonomskih beneficija nije dovoljno. Moramo se pozabaviti ekološkom situacijom, što je veoma važno za održivi razvoj, društvene implikacije, socijalne konsekvence i beneficije ekonomskih aktivnosti. Medjutim, znamo da to ne možemo postiæi sami, veæ u partnerstvu sa drugima: odnosno ne-vladinim organizacijama, vladama i lokalnim zajednicama, te lokalnim upravama.“

Delegati na samitu u Johanesburgu fokusirani su na naèine za implementaciju uzvišenih ideala o kojima je postignut sporazum u Riju. Za tu akciju potreban je novac, a ni aktivisti za zaštitu èovekove sredine niti lokalne zajednice ga generalno nemaju mnogo. Ali ima ga poslovna zajednica. Partnerstva o kojima se govori na Samitu imaju za cilj kombinovanje ekspertize ne-vladinih organizacija ili lokalnih uprava sa finansijskom podrškom biznisa. Medjutim, neki aktivisti su skeptièni. Èi Jouk Ling iz kompanije Mreža treæeg sveta kaže da niko, u teoriji, nije protiv tog partnerstva, ali da postoje potencijalni problemi.

”Da li može postojati partnerstvo izmedju zagadjivaèa i žrtve? Može li postojati partnerstvo izmedju onih koji su izgubili pravo na zemljište i onih koji su došli da im uzmu zemlju? Stoga želimo da pokrenemo debatu o tome da postoje mnoge kontradikcije i konflikti.“ Gospodja Èi kaže da je od kljuène važnosti da svaka saradnja sa biznisom mora biti partnerstvo ravnopravnih. Ona kaže da poslovni svet mora biti odgovoran kako bi ta ideja proradila. Gospodin Mudi Stjuart priznaje da nije lako biznisima da zadobiju poverenje aktivista koji su u nekim sluèajevima vodili kampanju protiv njih.

”Ako ova partnerstva treba da postoje i funkcionišu, onda moramo raditi na izgradnji poverenja. Nema mnogo poverenja u svetu izmedju ovih razlièitih uèesnika i mi ga moramo razvijati.“

Obe strane se slažu da je naèin za izgradnju poverenja obezbedjivanje da biznisi otvoreno govore o naèinu na koji saradjuju u okviru partnerstva sa ne-vladinim organizacijama, vladom i zajednicama. Oni moraju postaviti jasne ciljeve i zatim pošteno izvestiti o napretku ka njihovom ostvarenju.

XS
SM
MD
LG