Linkovi

Još nema nikakve odluke o akciji protiv Iraka - 2002-08-27


Reè je o još jednoj indiciji da administracija predsednika Buša razmatra sve moguænosti u vezi potencijalne akcije protiv Bagdada. Pravnici Bele kuæe su savetovali predsednika da kao glavnokomandujuæi može na osnovu ustava da preduzme vojnu akciju ove vrste bez saglasnosti zakonodavnog tela. Portparol Bele kuæe, Ari Flajšer je potvrdio da je predsednik razmotrio svoje ustavna ovlašæenja sa pravnicima, ranije ovog meseca i dodao da æe predsednik Buš uzeti u obzir više faktora, ukoliko bude razmatrao da li da zatraži saglasnost Kongresa.

“Predsednik æe prilikom odluèivanja uzeti u obzir zakonske, istorijske i politièke faktore -- ukoliko uopšte doðe do toga i to bude relevantno ”.

Flajšer je jasno predoèio da predsednik želi da saraðuje sa Kongresom. Na novinarsko pitanje da li predsednik Buš smatra da je za akciju potrebna prethodna saglasnost Kongresa, portparol Bele kuæe nije direktno odgovorio:

“Predsednik æe se konsultovati sa Kongresom jer Kongres igra važnu ulogu”.

U Vašingtonu veæ godinama besni rasprava o tome ko ima ustavno ovlašæenje za upuæivanje amerièkih trupa u oružani konflikt. Otac predsednika Džordža W. Buša, odnosno Buš stariji je takoðe bio savetovan od strane pravnika Bele kuæe da nije neophodno da zatraži saglasnost èlanova Kongresa za Zalivski rat 1991. godine. Buš stariji je meðutim, ipak zatražio da se Kongres izjasni o tome kao vid solidarnosti. Neki vodeæi èlanovi Kongresa apeluju na Buša mlaðeg da sledi oèev primer. Nekolicina je èak zapretila da æe u spetembru, bez obzira na odluku Bele Kuæe, zatražiti od oba doma Kongresa usvajanje rezolucije o Iraku. Meðu èlanovima Kongresa je došlo do duboke podele o tome kakvu akciju treba preduzeti protiv Iraka. Do podele je došlo èak predsednikovoj Republikanskoj stranci. Neki republikanci upozoravaju Belu kuæu na posledice vojne akcije, savetujuæi maksimalni oprez. Potpredsednik Dik Èejni je, pak -- na jednom skupu u Nešvilu u Tenesiju -- rekao da oni koji savetuju uzdržanost pokazuju -- kako se izrazio -- “duboko manjkavo rezonovanje”. Irak želi da razvije i stekne oružje masovnog uništenja, koje namerava da upotrebi -- rekao je pred ratnim veteranima u Nešvilu, potpredsednik Èejni.

“Nema nikakve sumnje da Husein gomila oružje koje želi da upotrebi protiv naših prijatelja, naših saveznika i nas samih. I nema nikakve sumnje da æe zbog svojih agresivnih ambicija u regionu uæi u konfrontaciju sa svojim susedima -- konfrontaciju u kojoj æe upotrebiti oružje koje sada poseduje i koje æe nastaviti da razvija pomoæu svog naftnog bogatstva”.

Po Èejnijevim reèima, administracija predsednika Buša ne može samo da okrene leða, ponada se najboljem i ceo problem ostavi da rešavaju buduæi amerièki predsednici.

XS
SM
MD
LG