Linkovi

Predstavnik EU razgovarao o Ustavnoj povelji - 2002-08-23


Lene je prethodna tri dana bio u kontaktu sa beogradskim vlastima i njegov je zakljuèak da su svi glavni èinioci u Srbiji i Crnoj Gori vrlo spremni da uèine dodatni napor za nagodbu o Povelji, a u naredna tri dana on treba da napravi snimak napretka u izradi Ustavne povelje i politièke olje kljuènih nosilaca dogovaranja.

Srpski premijer Zoran Ðinðiæ izjavio je BK televiziji da su vlade Srbije i Crne Gore životno zainteresovane za realizaciju predloga Ustavne povelje koji su uputile svojim parlamentima i ocenio i da æe Povelja biti završena do kraja avgusta a da se njeno usvajanje u republièkim skupštinama može oèekivati u septembru. Posle usvajanje Ustavne povelje biæe konstituisani novi parlament i vlada koji æe se baviti rešavanjem ekonomskih problema zemlje, a ne njenim državnim ureðenjem, rekao je Ðinðiæ i objasnio da pregovaraèi za sada nisu postigli dogovor oko naèina izbora poslanika i funkcionisanja novih saveznih institucija.

Prema do sada dostupnim informacijama radna verzija Ustavne povelje buduæe državne zajednice Srbije i Crne Gore, koju je nedavno prihvatilo Predsedništvo DOS, sadrži manje alternativnih rešenja nego tekst na èijoj izradi su mesecima radili èlanovi Ustavne komisije. Tim radnim tekstom predviðena je zajednica koja se zasniva na ravnopravnosti država èlanica. Alternativna rešenja ponuðena su u rešavanju pitanja grba, imovine, prava da se sporna pitanja funkcionisanja tržišta pokrenu kod Evropske unije i drugaèije viðenje nadležnosti sudova u rešavanju sporova, ali i njegove opšte nadležnosti. Poveljom, koju je prihvatio DOS, predviðeno je da buduæi parlament bude jednodoman, da ima 81 poslanika - 59 iz Srbije i 22 iz Crne Gore - i da se oni biraju po zakonima država èlanica, ali uz preporuku da ti zakoni budu jednoobrazni.

U medjuvremenu, u predizbornu trku za predsednika Srbije ušla su još dva kandidata. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Draškoviæ predao je Republièkoj izbornoj komisiji potrebnu dokumentaciju i više od 14.000 potpisa graðana koji su podržali njegovu kandidaturu za predsednika Srbije. Posle zvaniènog podnošenja kandidature, Draškoviæ je izjavio da se kandidovao kako bi ponudio izlaz iz teškog ekonomskog i politièkog stanja u zemlji jer su graðani razoèarani zbog promena kojih nema i ja se nadam da na ovim izborima neæe glasati za one koji su na vlasti i koji nisu ispunili ni jedno obeæanje. Nadam se da æe glasati za mene jer znaju da znam šta treba èiniti i da mogu da promenim sve na bolje, rekao je Draškoviæ.

A predsednièki kandidat Socijalistièke partije Srbije postao je glumac Velimir Bata Živojinoviæ koji je istakao da je pred njim veliki zadatak i teška uloga, a na pitanje da li je od predsednika partije Slobodana Miloševiæa dobio podršku, Živojinoviæ je odgovorio da je nije ni tražio ali da bi bilo dobro da Miloševiæ demantuje sam sebe i okrene èlanove SPS–a kojima je savetovao da glasaju za Šešelja. Ali Živojinoviæ je izrazio nevericu da æe Miloševiæ to uèiniti.

U išèekivanju kandidature predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice, visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Dejan Mikavica izjavio je æe ta partija uticati na svog lidera da se kandiduje za predsednika Srbije, uprkos izuzetno lošim izbornim uslovima i èinjenici da je to njegova lièna stvar.

A ukoliko èlanica DOS–a Koalicija DAN bude imala svog kandidata na predsednièkim izborima onda su, smatra èlan rukovodstva Graðanskog saveza Srbije Ivan Andriæ, neizbežni vanredni parlamentarni izboru, jer dalje rasipanje DOS-a više nema smisla. Andriæ je napomenuo da æe Graðanski savez Srbije tražiti od DOS-a da se napravi spisak zakona koji moraju biti usvojeni u parlamentu pre eventualnog raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.

XS
SM
MD
LG