Linkovi

Baterije buduænosti - 2002-08-21


Elektronski uredjaji današnjice sve su manji i lakši. Mobilni telefoni, prenosni - takozvani leptop - kompjuteri, džepni kompjuteri, kompakt disk plejeri, pa èak i digitalni video plejeri više ne zavise od prikljuèka na struju - barem dok se baterije ne isprazne. Ali neki od tih uredjaja - kao leptop kompjuteri - što su brži i snažniji to više struje troše. Ogranak elektronske industrije koji se bavi izvorima energije užurbano radi na novoj generaciji baterija i drugih prenosnih uredjaja za proizvodnju struje. Jedno od rešenja koja najviše obeæavaju predstavljaju mikro gorive æelije, koje koriste vodonik i metanol za proizvodnju struje. Takve æelije veæ odavno su u upotrebi, ali ne u prenosivom obliku. Teškoæu predstavlja disipacija toplote koja se javlja kada se metanol pretvara u elektriènu energiju. Amerièki gigant Motorola eksperimentiše sa specijalnim keramièkim materijalima i smatra da bi prenosne gorive æelije mogle da udju u upotrebu kroz dve godine i da æe trajati dva do pet puta duže od najsavremenijih litijum-jonskih baterija. Prototip amerièke firme MTI Micro Fuel koristi zamenljivi uložak sa metanolom, kome nije potrebna pumpa - kakva je potrebna drugim rešenjima. Ta firma smatra da æe mikro goriva æelija za mobilne telefone i leptop kompjutere uæi u upotrebu 2004. godine. Neki struènjaci smatraju da je trka za manjim izvorima enrgije poèela da se odvija po takozvanom Murovom zakonu, po kome se brzina kompjuterskih procesora udvostruèava svakih 18 meseci.

XS
SM
MD
LG