Linkovi

Dileme nove tehnologije - 2002-08-20


Najviši funkcioneri amerièke tehnologije, medija i komunikacija okupili su se u nedelju u Aspenu, u Koloradu, kako bi proèeprkali po pepelu zaostalom od internet i telekom firmi izgorelih u nedavnom ekonomskom požaru. Poruke koje su se èule sa govornice nisu sadržavale mnogo novosti. Kako izgleda, najveæu nadu u oporavak tehnološkog sektora direktori polažu u razvoj digitalne tehnologije i brže prikljuèke na internet. Ako imate kompjuter i koristite internet verovatno i sami znate koliko može da iznervira sporo otvaranje sajtova i primanje ili slanje veæih fajlova koje se odvija brzinom puža. Divno je jedriti po internetu i poseæivati daleke, zanimljive sajtove ne ustajuæi iz omiljene fotelje. Ali ako se to odvija sporo èovek brzo izgubi živce i odustaje. Za tu sporost najèešæe nije kriv kompjuter veæ propusna moæ telefonskog prikljuèka. Funkcioneri tehnoloških i komunikacionih firmi su duboko svesni èinjenice da se upotreba interneta neæe razvijati željenim tempom ako njegovi korisnicima ne osiguraju prikljuèke veæe propusne moæi. Veæina govornika na pomenutoj konferenciji u Aspenu složila se da æe brži, takozvani broadband prikljuèci i bežiène kompjuterske veze dovesti do novog buma u kompjuterskoj industriji time što æe omoguæiti bržu distribuciju sadržaja na internetu. U tome verovatno ima istine. Mnoga istraživanja su pokazala da oni koji imaju brže prikljuèke koriste internet mnogo više od onih sa sporim prikljuècima. Prema tome, realno je oèekivati da æe industrija u narednom periodu snažno nastojati da podstakne uvodjenje brzih prikljuèaka.

XS
SM
MD
LG