Linkovi

Polemike oko sporazuma koji nude SAD - 2002-08-14


Savezni sekretar za informisanje i kopredsednik Socijaldemokratske partije Slobodan Orliæ veoma oštro kritikovao je predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunicu zbog nedavne izjave da bi pravni poredak zemlje bio podriven potpisivanjem takvog sporazuma sa Sjedinjenim Amerièkim Državama.

”Odluka amerièke administracije oèigledno je bio dobar povod za poèetak predizborne kampanje predsednika Jugoslavije i Demokratske stranke Srbije a ono što u svemu tome nije dobro jeste podseæanje na izjave Slobodana Miloševiæa koji je sliène poruke amerièkoj administraciji takoðe slao preko medija i bez konsultacija sa nadležnim državnim organima a sve iskljuèivo radi pridobijanja patriotsko-nacionalnih biraèa,“ rekao je Orliæ.

”Javnim komentarom amerièke ponude Koštunica je preskoèio, pre svega Saveznu skupštinu i Saveznu vladu koji su po Ustavu dužni za voðenje spoljne politike,“ upozorio je Slobodan Orliæ.

Koštunica je, inaèe, ocenio da bi potpisivanje sporazuma sa Sjedinjenim Amerièkim Državama ugrozilo meðunarodni pravni poredak i pravne poretke država koje su ratifikovale Rimski statut o osnivanju tog Suda, dodajuæi da se na tom pitanju lomi sudbina nove meðunarodne pravne institucije.

Zamenik saveznog ministra pravde Nebojša Šarkiæ smatra apsolutno neprihvatljivom amerièku ponudu o bilateralnom sporazumu kojim bi se spreèilo izruèenje državljana dve zemlje novom Meðunarodnom kriviènom sudu, dok direktor nevladine organizacije Centar za antiratnu akciju Ivan Jankoviæ ocenjuje da bi Jugoslavija trebalo da prihvati takav sporazum, naroèito zbog toga što je veæ izložena amerièkim pritiscima u vezi sa izruèenjem bivšeg vojnog komandanta bosanskih Srba Ratka Mladiæa.

Istovremeno, tri dana pred sednicu Predsedništva DOS–a još nije poznato da li æe vladajuæa koalicija podržati jednog ili više kandidata na predsednièkim izborima. Potpredsednik Savezne vlade i kandidat grupe graðana Miroljub Labus izložiæe u subotu u Kragujevcu liderima vladajuæe koalicije svoj izborni program, a dva dana kasnije, na Preobraženje, 19. avgusta, predaæe kandidaturu Republièkoj izbornoj komisiji. Labusov portparol u izbornom štabu profesor Ekonomskog fakulteta Bojan Zeèeviæ saopštio je da æe se kampanja finansirati iz dobrovoljnih priloga, a u beogradskim novinama danas je objavljen oglas u kojem Udruženje graðana »Pobeda 2002« poziva graðane i firme da daju prilog za Labusovu predizbornu kampanju. ”Sve što ostane od sredstava, na kraju kampanje biæe dato u dobrotvorne svrhe,“ rekao je Zeèeviæ. ”Nama se javio veliki broj graðana, zanatlija i malih i srednjih preduzeæa i tražili naèin kako da pomognu ovu kampanju. Želimo da naglasimo da nikakva druga sredstva iz nikakvih drugih izvora i ni u kakvom drugom obliku nisu i neæe biti korišæena u kampanji,“ rekao je Zeèeviæ.

”Ukoliko Predsedništvo DOS-a odluèi da na izbore izaðe sa jednim kandidatom, Demohrišæanska stranka Srbije mogla bi da povuèe svog predsednièkog kandidata iz predizborne trke profesora Nadu Kostiæ,“ najavio je lider te partije Vladan Batiæ. ”Ali, èini mi se da je ta prièa veæ završena jer æe DOS oèigledno imati više kandidata, pa æe onda naš moto biti »Nada za Srbiju«,“ rekao je Batiæ.

I lider Demokratskog centra Dragoljub Miæunoviæ smatra da je kasno da DOS podrži jednog predsednièkog kandidata i za 24. avgust najavljuje sednicu Glavnog odbora svoje partije koji æe odluèiti da li æe njega kandidovati na predsednièkim izborima ili æe podržati nekog drugog od kandidata. Dok se ostali još dogovaraju, lider Nove Srbije Velimir Iliæ danas je krenuo u kampanju i obeæao da æe ona biti skromna i pešaèka, a da æe nešto donacija stiæi od prijatelja i poznanika i sve to javno i na žiro raèun.

U okviru drugog razvoja dogadjaja, potpisnici Beogradskog sporazuma trebalo bi da se sastanu ove nedelje i odgovore na pismo koje im je uputila Komisija za pisanje Ustavne povelje buduæe državne zajednice Srbije i Crne Gore. Predsednik Veæa graðana Savezne skupštine Dragoljub Miæunoviæ izjavio je da Ustavnu povelju ne treba da pišu vlade republike èlanica sadašnje federacije i buduæe državne zajednice Srbije i Crne Gore. Ustavnu povelju izradiæe Ustavna komisija, jer je skupština rodno mesto ustava, rekao je Miæunoviæ i ocenio deprimirajuæim rezonovanje da æe zajednièka država biti saèuvana samo zato što to traži Evropa. ”Kakva je to država koja postoji, ne po volji svojih graðana nego zbog toga što neka meðunarodna institucija hoæe da oni budu država? Ta država æe onda trajati samo dok traje pritisak meðunarodne zajednice, a takva država ne treba nikome, pa ni nama,“ rekao je Miæunoviæ.

Inaèe, savetnici predsednika Jugoslavije i premijera Srbije, Slobodan Samardžiæ i Zoran Lutovac ocenili su da Evropska unija ima kljuènu ulogu u usvajanju Ustavne povelje, a da bi se njeno neusvajanje loše odrazilo na meðunarodni položaj zemlje. Srpski ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitiæ upozorio je da bi nerešeni odnosi Srbije i Crne Gore mogli da ugroze drugu Donatorsku konferenciju koja prema nekim najavama treba da se održi u novembru u Beogradu. ”Još jednom se dolazi u situaciju da se ozbiljno upozori na neophodnost dogovora Srbije i Crne Gore kako Srbija ne bi bila u zamci nekih institucionalnih aranžmana koji bi odložili celu prièu i stavili nas opet da zavisimo od nekih odluka na meðunarodnom nivou,“ ocenio je ministar Pitiæ.

XS
SM
MD
LG