Linkovi

Svemirski lift umesto šatla - 2002-08-13


Poznato je da je flota amerièkih svemirskih letelica tipa šatl veæ prilièno zastarela i da je vreme da se zameni novom tehnologijom. Grupa amerièkih nauènika i preduzimljivih ljudi sada priprema radikalno rešenje - takozvani svemirski lift. Ideja koja se još šezdesetih godina pojavila u jednom ruskom nauènom èasopisu, a zatim i u jednom romanu èuvenog pisca nauène fantastike Arthura C. Klarka, dobija sve više pristalica. Kompanija HighLift Systems iz Sijetla smatra da bi u narednih 15 godina mogao da bude izgradjen lift koji bi išao do visine od oko sto hiljada kilometara, a kojim bi bilo moguæe prevoziti teret znatno èešæe i jeftinije nego uz pomoæ raketa. Osnovu tog lifta èinila bi traka širine od oko metar i debljine lista hartije, izradjena od nanocevèica, koja bi na donjoj strani bila prièvršæena za ploveæu platformu, negde na Pacifiku, a na gornjoj strani bi bila slobodna. Traka bi se održavala u prostoru zahvaljujuæi medjusobno suprotnim silama gravitacije i centripetalnog ubrzanja. Kabina lifta - ako bi se tako mogla nazvati - kretala bi se duž trake uz pomoæ elektromotora, brzinom do 160 kilometara na sat, što znaèi da bi put do niže orbite trajao svega nekoliko sati, a do geosinhrone orbite oko nedelju dana. Od tehnologije potrebne za izgradnju lifta, za koji se predvidja da bi mogao da košta oko 10 milijardi dolara, jedina komponenta koja nedostaje jeste materijal za proizvodnju trake, ali struènjaci kažu da taj problem nije daleko od rešenja. Isporuka korisnog tereta uz pomoæ svemirskog lifta koštala bi sto puta manje nego isporuka uz pomoæ šatla. Kako izgleda, pisac Arthur C. Clarke moæi æe uskoro sa pravom da kaže: Šta sam vam ja rekao.

XS
SM
MD
LG