Linkovi

Vrhovni sud Izraela zabranio proterivanja - 2002-08-13


Vrhovni sud je dao vladi rok od 15 dana da obrazloži zbog èega su proterivanja nužna i zbog èega ih treba nastaviti. Vrhovni sud je doneo tu odluku nakon što su trojica Palestinaca podnela žalbu na nalog vojnog suda da budu proterani u pojas Gaze. Vlada je poèela da preduzima mere protiv èlanova porodica palestinskih militanata optuženih za napade na Izraelce. Izraelske oružane snage su intenzivirale praksu uništavanja porodiènih kuæa osumnjièenih ekstremista, dok je vlada nedavno saopštila da ce deportovati i èlanove porodica ekstremista. Vlada tvrdi da joj ne preostaje ništa drugo do da preduzima takve drastiène korake da bi spreèila dalje teroristièke napade. Palestinci i organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da te mere predstavljaju ”kolektivno kažnjavanje” i kršenje medjunarodnog prava.

XS
SM
MD
LG