Linkovi

Kompjuterski prevodilac za englesko-hrvatski - 2002-08-12


Razgovor izmedju dva biæa koja govore svako svojim jezikom, a savršeno se razumeju, do sada je bio moguæ samo u nauèno-fantastiènim filmovima. Medjutim, nedavno su neki Zagrepèani bili u stanju da se sasvim dobro uzajamno razumeju sa nekim Amerikancima iako je svako govorio svojim jezikom. To se dogodilo zahvaljujuæi novom eksperimentalnom uredjaju razvijenom u laboratoriji amerièkog univerziteta Karnegi Melon, u Pitsburgu, u Masaèusetsu. Uredjaj nazvan Tongues izgovorene reèi pretvara u tekst na istom jeziku. Specijalan softver tada èita taj tekst i prevodi ga na drugi jezik, a sintisajzer za govor zatim pretvara prevod u izgovorene reèi koje se èuju sa zvuènika. Mašina, naravno, radi u oba pravca, tako da omoguæava pravi dvosmerni razgovor. Sa ovakvim vrstama uredjaja eksperimentiše se odavno, a jedna od najveæih prepreka bila je kako nauèiti kompjuter da prepoznaje izgovorene reèi. Takodje je trebalo stvoriti ogromnu bazu podataka sa glasovima, reèima i frazama na oba jezika. Nauènici sa univerziteta Karnegi Melon odabrali su za svoj prvi eksperiment hrvatski jezik i kažu da im je trebalo nekoliko nedelja da nauèe svoj uredjaj da prepoznaje i izgovara reèi na hrvatskom. Uredjaj Tongues u osnovi èini prenosni Tošibin kompjuter tipa Libreto, sa Pentijum procesorom. Za sada je pomalo spor - za prevod dve reèenice izgovorene u deset sekundi potrebno mu je oko minut i po. Ali istraživaèi kažu da æe u narednih desetak godina amerièki vojnici, lekari i drugi zvaniènici moæi da razgovaraju sa strancima bez potrebe da nauèe njihov jezik.

XS
SM
MD
LG