Linkovi

Nagoveštaji vruæe politièke jeseni u Srbiji - 2002-08-08


Lider Koalicije Šumadija, Branislav Kovaèeviæ, potvrdio je da æe sednica Predsedništva DOS-a biti održana 17. avgusta i da æe tada lideri vladajuæe koalicije raspravljati o kandidatu za predstojeæe predsednièke izbore. Do sada su se u javnosti èula razlièita mišljenja o tome da li DOS treba da ima jednog ili više kandidata. Srpski premijer Zoran Ðinðiæ izjavio je da ”sreæom istraživanja javnog mnenja pokazuju da æe na izborima pobediti demokratski kandidat i da ne vidi zašto bi iza jednog kandidata trebalo da stanu sve stranke.“

Meðutim, funkcioner Graðanskog saveza Srbije Ivan Andriæ, odbacio je moguænost da vladajuæa koalicija na predstojeæim izborima ima više kandidata i ocenio da je Miroljub Labus jedini prihvatljiv kandidat za buduæeg predsednika Srbije. ”To je èovek o kome se dugo pregovaralo da bude predsednièki kandidat i sam DOS je tražio od gospodina Labusa da se kandiduje,“ rekao je Andriæ.

Istovremeno, u beogradskim politièkim krugovima sve je izraženija ocena da je dosadašnji rad na izradi ustavne povelje državne zajednice Srbije i Crne Gore relativno neuspešan, a da je dalje odlaganje dogovora veoma opasno za buduænost Srbije i Crne Gore. I na današnjem sastanku Ustavne potkomisije pregovaraèi nisu uspeli da se saglase oko ureðivanja koprusa ljudskih i manjinskih prava u buduæoj državnoj zajednici. Predstavnik Demokratske stranke Srbije i predsedavajuæi današnjom sednicom Zoran Šami ovako je analizirao dosadašnji rad Potkomisije:

”Ne vidim nekog velikog pomaka u ova èetiri dana i gotovo ni oko èega se nismo usaglasili, ali problem æemo staviti u ponedeljak pred ustavnu komisiju pa æemo videti šta da radimo dalje,“ rekao je Šami.

XS
SM
MD
LG