Linkovi

Nastavak suðenja Miloševiæu krajem meseca - 2002-08-07


Postupak protiv Slobodana Miloševiæa, koji traje veæ pet meseci i obuhvata tri rata tokom veæeg dela decenije i 66 kriviènih optužbi, još uvek je u poèetnoj fazi. Tužioci su potrošili 75 dana pokušavajuæi da dokažu bar optužbe koje se tièu Kosova: da je Miloševiæ u krajnjoj liniji odgovoran za kampanju etnièkog èišæenja, èiji su bilans stotine mrtvih i deportacije 800 hiljada drugih kosovskih Albanaca. Optužnice koje se odnose na ratove u Hrvatskoj i Bosni tek treba da doðu. Bilo je mnogo svedoèenja o granatiranju, pljaèkanju i spaljivanju sela, o pokolju stoke i spaljenim usevima, o ubistvima, masovnim grobnicama, hladnjaèama i bunarima punim leševa. Sud je saslušao neke Zapadne zvaniènike i vojne lidere, ljude iz Miloševiæevog bliskog okruženja, takozvane ”insajdere“ i njegove nakadašnje podreðene - mnoge, koji su posvedoèili da je Miloševiæ znao šta se dešava na Kosovu. Sudije su takoðe saslušale albanske lidere, ekperte sudske medicine i preživele iz navedenih zloèina. Jedan od posmatraèa koji prate suðenje, Džudit Armata, iz grupe Komitet za meðunarodnu pravdu, kaže da veruje da su tužioci dobro obavili posao.

”Mislim da su apsolutno dokazali kriviènu osnovu. Dokazali su ubistva, masakre, etnièko èišæenje i deportacije. Mislim da su mogli dodati još stvari, ali mislim da su uradili dobar posao u vezi sa Miloševiæevom odgovornošæu.“

Predsedavajuæi sudija Rièard Mej je jedan od troje sudija koji vode sluèaj. On je èesto u situaciji da objašnjava pravila suda Miloševiæu koji se brani, ali još uvek insistira da ne prihvata autoritet suda.

”Svrha unakrsnog ispitivanja je postavljanje pitanja svedocima o njihovim dokazima. To nije skupljanje politièkih poena, što vi i ne èinite. Ako to budete radili, biæete spreèeni. Vi zloupotrebljavate pravo na unakrsno ispitivanje i ometate sudski postupak. Za vas je važno, gospodine Miloševiæu, da li æe se ovo unakrsno ispitivanje nastaviti i koliko dugo æe biti dozvoljeno da traje. Morate razumeti da ste zvanièno upozoreni da æe, ako nastavite na taj naèin, unakrsno ispitivanje biti prekinuto.“

Miloševiæ i sudija Mej provode puno vremena raspravljajuæi se. Ratobornost bivšeg jugoslovenskog predsednika nije popustila tokom cele godine otkada je pod sudskim nadzorom. Posmatraèi u sudnici kažu da bi zbog takve taktike svaki advokat bio iskljuèen zbog nepoštovanja suda. Oni kažu da Miloševiæeva strategija može biti dobra za ljude u Srbiji, ali da u Sudu ne doprinosi njegovom sluèaju. Zamenik glavnog tužioca Tribunala Grejem Bluit upozorava na, kako on to zove “borbeni mentalitet“ koji èesto izaziva tužioce.

”Ovo je krivièni postupak a ne teniski meè. Ne možete procenjivati napredak suðenja na dnevnoj osnovi. Važno je da li je tužilac izneo dovoljno dokaza da potvrdi krivicu optuženog daleko od ikakvih sumnji. To je ispit, a ne svakodnevno nadmetanje u popularnosti.“

Tužilac Bluit kaže da ovo nije lako suðenje, ali veruje da æe na kraju Miloševiæ biti osuðen. Ali, Bluit smatra da su sudije nametnule težak pritisak vremena, zbog èega moraju da smanjuju spisak svedoka i skrate iznošenje materijalnih dokaza, a da to još uvek bude dovoljno za proglašavanje krivice. Sudije su dale tužiocima rok do sredine maja da završe dokazni postupak - ne samo za Kosovo, veæ i za deo optužnice koji se odnosi na rat u Hrvatskoj i najozbiljnije optužbe za genocid u vezi sa Bosnom. Prekid je dao Miloševiæu predah od nekoliko nedelja da pripremi svoju odbranu i preko potrebni odmor. Poslednjim lekarskim pregledom kod Miloševiæa je utvrðen visok rizik od srèanog udara. Sudije razmišljaju šta da preduzmu da smanje optereæenje bivšeg jugoslovenskiog predsednika - što bi moglo da ih prisili da se odreknu sopstvenog strogog rasporeda.

XS
SM
MD
LG