Linkovi

Parlamentarne stranke žele da se postigne konsenzus oko izbora - 2002-08-06


Nakon sjednice, predsjedavajuæi radne grupe, politièki lider liberala Miodrag Živkoviæ je saopštio da su parlamentarne stranke izrazile nedvosmislenu politièku volju da se postigne konsenzus oko zakonske regulative, koja æe se primijeniti na izborima 6. oktobra:

”Tako jasno iskazana politièka volja ukazuje da æemo saèekati sugestije i primjedbe OEBS-a, koje æe vjerovatno stiæido kraja sedmice, i nakon toga, shodno tim pismenim sigestijama i primjedbama, i preporukama, organizovaæemo sljedeæi okruli sto uz prisustvo eksperata OEBS-a i Savjeta Evrope, gdje æemo, vjerujem, nakon danas izražene politièke volje, DPS i SDP, prije svega, postiæi konsenzus i uæi u prijevremene parlamentar -ne izbore sa jedinstvenom zakonskom regulativom.“

A èlan Radne Grupe iz SNP Neven Gošoviæ je rekao:

”Spremni smo da sve argumente u pogledu poboljšanja tih rješenja za koja se svi kao predstavnici politièkih partija zala -žemo, jer su nam principi ovdje izneseni isti, što se tièe slobodnih,tajnih i ravnopravnih izbora da ugradimo takve izmjene i dopune na osnovu argume -ntovane rasprave do koje æemo nadam se doæi na narednom okruglom stolu u prisustvu predstavnika OEBS-a.“

Potpredsjednik SDP Miodrag Ilièkoviæ, meðutim, ne dijeli takav optimizam:

”Ja ne vidim da smo se mi danas za ovim okruglim stolom nešto posebno primakli, osim što smo izjavili da ima -mo želju da se primaknemo na kraju svega ovoga, kad smo došli u tu situa -ciju da se nema kud.“

A predstavnik DPS Predrag Boškoviæ je precizirao:

”Ja vas još jednom uvjeravam:DPS je spreman za dogovor, spreman za kom -promis, i potvrðujem sve ono što sam maloprije kazao, ali ako æemo kompr -omis da pravimo dogovorom, a ne živim preglasavanjem.“

Za kompromis se založio i lider narodnjaka Dragan Šoæ, ali da je on besmislen kad se još ne zna da li æe biti izbora, pa je, zato, pozvao predsjednika Ðukanoviæa da nedvo smisleno saopšti:

”Da li æe biti izbora 6. oktobra, imajuæi u vidu èinjenicu da mi nemamo Ustavni sud jer,“ rekao je Šoæ, ”bez Ustavnog suda nema izbora.“

XS
SM
MD
LG