Linkovi

Najavljuje se do sada najagresivnija predizborna kampanja u RS - 2002-08-06


Oglašavanjem Izborne komisije Bosne i Hercegovine i zvanièno je poèela inaèe veæ u punom jeku promotivno- predizborna kampanja pred oktobrake opšte izbore, koji æe ovdje u mnogome imati drugaèiji znaèaj negoli svi dosadašnji izbori. Ovi se izbori provode po novim zakonskim odredbama koji umnogome mijenjaju politièku sliku države, jer su u potpunosti podredjeni ustavnoj ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda.

Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, uputila je apel u kome naglašava, "potrebu dostojanstvenog nastupa u kampanji", a veæ spomenuta Izborna Komisija BeHa uputila je poziv svim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima da nastupajuæu predizbornu kampanju vode u skladu sa svim demokratskim naèelima i standardima, uz poštovanje kodeksa ponašanja koji je utvrdjen Izbornim zakonom BiH.

Istovremeno, ovdje se naglašava oèekivanje da æe javna glasila na fer i nepristrasan naèin izvještavati, dok je za praæenje takvog naèina rada zadužena Regulatorna agencija za komunikacije koja æe imati pravo i obavezu sankcionisanja onih medija koja prekrše taj kodeks ponašanja.

Ipak, brojni uèesnici izborne trke, iz opozicije i posebno iz onih manje poznatih stranaka veæ najavljuju da su hendikepirani, jer - kako tvrde - mediji, posebno u privatnom vlasništvu prate kandidate koje hoæe, kako hoæe i gdje hoæe, a mediji kontrolisani od državnog aparata svu pažnju posvjeæuju strankama pozicije; èesto poistovjeæujuæi aktivnost i angažman politièkih lidera sa njihovim funkcijama u organima vlasti.

Osim izbora treba odavde, iz Republike Srpske notirati prilièno štura oglašavanja, uglavnom agencijska koja se vrte na radio stanicama od ranog jutra pa do kasno popodne, o noæašnjoj akciji multinacionalnih snaga SFOR u Bosni i Hercegovini, kada je bez najave pregledana kasarna jedne jedinice Vojske Republike Srpske u Srbinju, Foèa. Ima i male konfuzije u saopštenjima; tako neki mediji tvrde da je akcija organizovana u cilju hapšenja osumnjièenih za ratne zloèine, što SFOR demantuje, objašnjavajuæi da je akcija sprovedena kao rutinska kontrola na dojavu da su tri civilna vozila ušla u kasarnu. BeHa radio 1, radio javnog RTV sistema BeHa, tako, navodi izjavu naèelnika generalštaba Vojske Republike Srpske generala Novice Simiæa, da je akcija sprovedena u miru i uz saradnju te jedinice sa snagama SFOR-a, ali uz ovu izjavu i izjavu dežurnog operativca u tom generalštabu da je akcija ipak vodjena sa ciljem da se uhapse optuženi za ratne zloèine. Ove tvrdnje uopšte ne navodi radio program radiotelevizije Republike Srpske, još uvijek pod kontrolom entitetskih vlasti.

Uz ovu vijest valja spomenuti i današnje oglašaavanje visokog civilnog predstavnika u BeHa, Pedija Ešdauna. koji je ubijedjen da je NATO ukljuèio sve resurse kako bi Radovan Karadžiæ bio uhapšen, ali da je problem jedino u vlastima Republike Srpske koje se, kako Ešdaun kaže, ne zalažu dovoljno da se ovaj posao završi. Ešdaun je izjavio da Republika srpska upravo zbog toga trpi veliku štetu jer niko ne želi da investira u nju pa je na ovim prostorima prisutno više siromaštva nego u drugim entitetima.

XS
SM
MD
LG