Linkovi

Robot ”Grejs“ prevazišao oèekivanja - 2002-08-06


A redovnoj godišnjoj konferenciji o veštaèkoj inteligenciji, koja je prošle nedelje održana u Edmontonu, u Kanadi, delegat po imenu Grejs došla je do stola za registraciju registrovala se, dobila bedž, raspitala se za salu za predavanja, zatim otišla u salu i u njoj ostalim delegatima održala predavanje o sebi. Sve ovo uopšte ne bi bilo neobièno da Grejs nije robot. Kao i svake godine, timovi sa razlièitih univerziteta na kojima se studira robotika, takmièili su se u izvršavanju niza zadataka. Grejs je uspela da skoro sve izvrši besprekorno, ukljuèujuæi izgovaranje reèenice ”Molim vas prièvrstite mi delegatski bedž jer ja nemam ruke.“ Grejs, koja je sagradjena na univerzitetu Karnegi Melon, u Pitsburgu, u Pensilvaniji, ne lièi na robota iz nauènofantastiènih filmova. Više lièi na visoko, usko bure, naèièkano video kamerama i senzorima, sa video ekranom tamo gde bi trebalo da bude glava. Istina, na ekranu se vidi digitalno animirani ženski lik koji govori, ima mimiku lica, trepæe i uopšte èini sve što èinimo i mi. Jedine nevolje u ispunjavanju zadataka imala je kada se sluèajno sudarila sa jednom osobom, i kada je u više navrata morala da pita istu stvar jer od okolne buke nije dobro razumela odgovore. Sve ostale zadatke Grejs je odradila bez ikakve pomoæi svog tima. Struènjaci i studenti koji su je sagradili kažu da æe u narednih godinu dana raditi na usavršavanju socijalnih veština svog robota.

XS
SM
MD
LG