Linkovi

Buš preduzima akciju za suzbijanje otmica dece - 2002-08-06


Poslednjih nekoliko meseci, amerièka nacija je bila svedok otmica i ubistava dece u nekoliko država. Zloèini u kojima su nepoznati ljudi otimali i ubijali decu su retki, ali u zemlji i u Beloj kuæi sada vlada strahovanje da su takvi sluèajevi postali previše èesti:

”Naše gradjanstvo se upoznalo sa imenima i likovima prevelikog broja divne dece koja su bila žrtve užasnih dela nasilja.“

Predsednik Buš je rekao da su potrebne ”obeæavajuæe i praktiène“ mere da bi se amerièka deca bolje zaštitila. Tokom govora održanog rano jutros, u ružiènjaku Bele kuæe, predsednik je rekao da se èitava zemlja mora udružiti u tome:

”Otmica ili ubistvo deteta je najgori košmar za svakog roditelja. Pozivam danas sve federalne, državne i lokalne agencije za sprovodjenje zakona, kao i naše lokalne zajednice i gradjane, da zajednièki uèinimo sve što je u našoj moæi da bolje zaštitimo našu decu.“

Predsednik je rekao da æe krajem decembra sazvati u Beloj kuæi konferenciju o nestaloj, odbegloj i eksploatisanoj deci. On je takodje objavio štampanje vodièa od 16 stranica, sa uputstvima za bezbednost dece, namenjenim roditeljima i deci. Knjižica æe biti deljena po školama, a tekst æe biti objavljen i na internetu:

”Pozivam porodice da pribave ove preporuke i da o njima razgovaraju sa svojom decom.“

U vodièu za bezbednost dece kaže se da je 1999. godine - poslednje za koju je kompletirana statistika - oko 58 hiljada dece oteto od strane ljudi koji nisu bili èlanovi porodica, obièno u vezi sa nekim drugim zloèinom. Oko 115 sluèajeva bilo je od najopasnije vrste, koje su poèinili neznanci i u kojima je dete zadržano preko noæi, zatražena otkupnina ili oteto dete ubijeno.

XS
SM
MD
LG