Linkovi

Irak nudi uslovni prijem inspektora - 2002-08-06


Predsednik Buš je jasno istakao da veruje da vlada Sadama Huseina razvija oružje masovnog uništenja i da mora biti svrgnuta. Predsednik je dodao da je njegova administracija želi promenu režima u Bagdadu. On je precizirao da za sada nema konkretnog plana za napad na Irak, ali uz to nije iskljuèio eventualno korišæenje vojne sile. Potencijalna amerièka intervencija u Iraku izazvala je zabrinutost širom Bliskog istoka, èak i medju najbližim amerièkim saveznicima koji su se suprotstavili toj ideji. Politièki analitièar Abdel Moneim Said izražava mišljenje koje je blisko mnogima. On kaže da ne razume zašto Sjedinjene države odbijaju poslednju iraèku ponudu za razgovore o povratku inspektora za naoružanje.

”Ne znam zašto to Sjedinjene države èine. Sada izgleda da je sada napad na Irak postao cilj za sebe i tako æe biti primljen na Bliskom istoku. Ljudi æe misliti da Sjedinjene države napadaju arapske zemlje bez dovoljnih razloga.“

Said je na èelu Centra Ahram za politièke i strateške studije u Kairu. On kaže da medju arapskim vladama raširen strah da æe Sjedinjene države, ukoliko silom uklone Sadama Huseina, biti voljne da uèine isto i protiv njih. Hasan Nafaj predsedava Katedrom za politièke nauke na Univerzitetu u Kairu. On kaže da æe se, ukoliko Sjedinjene države ne budu spremne da pokažu dobru volju i mirno reše razmirice sa Irakom, arapske vlade suoèiti sa velikim pritiskom svojih gradjana da intervenišu protiv Amerike.

”Mislim da æe takav razvoj dogadjaja samo poveæati snagu opozicije. Sve zemlje Bliskog istoka, ukljuèujuæi i Saudijsku Arabiju i Kuvajt izgleda da neæe dobro primiti napad na Irak, pogotovo u svetlu situacije na okupiranim teritorijama u Izraelu koja je veoma napeta. Politika Sjedinjenih država u oèima arapskog javnog mnjenja izgleda užasno.“

Da protiv amerièkog napada nisu samo Arapi, pokazuje i èinjenica da je grupa od šest Amerikanaca danas postila ispred sedišta UN-a u Bagdadu protestujuæi protiv amerièkih pretnji i nastavljanja ekonomskih sankcija protiv Bagdada.

XS
SM
MD
LG