Linkovi

Buš potpisao novi zakon o spoljnoj trgovini - 2002-08-06


Predsednik se veoma trudio da Kongres usvoji predlog novog zakona, pa je pozitivnu odluku nazvao ”pobedom za amerièku privredu.“

”Trgovina je važan izvor novih poslova za naše radnike i pogonska snaga rasta naše privrede. Trgovina je važan izvor prihoda za naše farmere i za naše fabrike.“

Kongres je prvi put dao Beloj kuæi veæa ovlašæenja za pregovore sredinom sedamdesetih godina. 1994., pod predsednikom Bilom Klintonom, to ovlašæenje je isteklo jer ga zakonodavci nisu obnovili zabrinuti za standarde u oblasti zaštite prirode i radnih odnosa. Predsednik Buš je obnovu takozvane ”brze pruge“ u pregovorima proglasio jednim od najvažnijih zakonskih prioriteta, rekavši da æe bez nje druge zemlje oklevati da pregovaraju sa Sjedinjenim Državama:

”Svakim danom koji prodje Amerika je gubila prilike za trgovinu, kao i poslove i prihode koji idu sa njima. Od ovog trenutka, Amerika je punom snagom ponovo za pregovaraèkim stolom.“

Predsednik je obeæao da æe pametno koristiti nova ovlašæenja i da æe brzo delovati kako bi nove trgovinske sporazume slao Kongresu, pri èemu je posebno pomenuo ugovore sa Èileom, Singapurom i Marokom. On je takodje obeæao da æe nova ovlašæenja iskoristiti za podsticanje ekonomskih reformi u èitavom svetu:

”Amerika je predana izgradnji sveta koji æe slobodno trgovati i razvijati se slobodno i napredno. Danas smo dobili sredstvo da ostvarimo tu viziju.“

Ceremoniji potpisivanja zakona, u Vašingtonu, prisustvovali su pored funkcionera administracije i èlanova Kongresa, i pripadnici diplomatskog kora. Predsednik je istakao prisustvo ambasadora iz nekoliko zemalja u podruèju južnoamerièkih Anda i primetio da zakon o trgovinskim pregovorima sadrži više od širih ovlašæenja. Njime se takodje obnavlja program nižih carina za odredjene proizvode iz Kolumbije, Ekvadora, Perua i Bolivije, koji je istekao u decembru:

”Omoguæujuæi preferencijalni status za proizvode iz èetiri demokratije u podruèju Anda izgradiæemo prosperitet, smanjiti siromaštvo, ojaèati demokratiju i boriti se protiv ilegalnih droga, tako što æemo proširivati ekonomske moguænosti.“

Posle potpisivanja, predsednik je otputovao iz Bele kuæe radi dužeg boravka na svom ranèu, u Teksasu. Tamo æe ostati sve do poèetka septembra, ali æe povremeno prekidati odmor kako bi držao govore u raznim delovima zemlje, prisustvovao jednoj ekonomskoj konferenciji u obližnjem gradu Vejko i bio domaæin razgovora sa meksièkim predsednikom Vinsenteom Foksom.

XS
SM
MD
LG