Linkovi

Sateliti kontrolišu gde su deca - 2002-08-05


Nekoliko nedavnih suèajeva otmica dece u Sjedinjenim Državama ponovo je podstaklo pitanje: kako pronaæi dete koje iznenada nestane? Izgleda da æe tehnologija uskoro omoguæiti praæenje kretanja dece pomoæu satelita. U orbiti veæ odavno postoji mreža geostacionarnih satelita koji uz pomoæ malog, prenosnog uredjaja, ne veæeg od mobilnog telefona, omoguæavaju precizno odredjivanje lokacije bilo gde na zemlji. Sada je odobren patent uredjaja koji može da drugima javlja svoju poziciju, a koji je prvenstveno namenjen kontrolisanju kretanja dece. Roditelji mogu da programiraju takav uredjaj tako što u njega unesu koordinate podruèja koje je bezbedno. Ako dete izadje iz tog podruèja uredjaj odmah šalje signal koji obaveštava roditelje - ili veæ koga treba - da je dete tamo gde ne bi trebalo da bude. Uredjaj ima i dugme za paniku, kojim se u sluèaju opasnosti šalje signal za pomoæ, koji može da se primi preko mobilnog telefona, pejdžera, obiènog telefona ili preko e-maila. Aparat je tezak svega oko 200 grama, i može da se ugradi u kapu, pojas ili deèiji ranac, a predvidja se da bi mogao da bude interesantan i za praæenje kretanja životinja - kuænih ljubimaca, zatim starijih osoba koje pate od alchajmerove bolesti, planinara, vojnika... svih onih koji mogu da se nadju u situaciji da se izgube. Uredjaj još nije u prodaji, a oèekuje se da æe koštati oko 300 dolara, plus meseèna pretplata. Nije jeftino, ali ponekad može stostruko da se isplati.

XS
SM
MD
LG