Linkovi

Borba za oèuvanje veštine lepog pisanja - 2002-08-02


Stara je izreka da se istorija ponavlja, sreæom ne kružno veæ spiralno, pa æemo tako uskoro možda opet pisati po tablicama, ali ne glinenim veæ elektronskim. Trend pisanja pomoæu kompjutera postao je toliko ozbiljan da je primeæeno da èak i škole sve manji naglasak stavljaju na vežbanje rukopisa. Lep rukopis nije nešto što se može nauèiti preko noæi, a ako se ne upotrebljava redovno može èak i da se zaboravi. Kompjuterska industrija u Sjedinjenim Državama sada ulaže nova nastojanja da pomogne onima koji žele da nastave da koriste kompjutere, a da pri tom ne izgube veštinu pisanja rukom. Nekoliko proizvodjaèa hardvera ove godine æe izbaciti na tržište nove verzije takozvanih ”Tablet Pi-Si-ja,“ odnosno vrste leptop kompjutera na kojima korisnici mogu da pišu specijalnom pisaljkom direktno po ekranu, a zatim da manipulišu tako napisanim tekstom kao u bilo kom procesoru reèi. Majkrosoft kaže da æe njegov operativni sistem Windows XP podržati takav naèin pisanja i da æe to biti, kako je reèeno, veoma slièno pisanju olovkom po papiru. Èak i medju piscima knjiga danas su krajnje retki oni koji pišu rukom. Uglavnom se piše uz pomoæ kompjutera ili pisaæom mašinom, a pisanje rukom najviše se koristi za kratke zabeleške, poruke, pisanje dnevnika ili - ako ste romantièni - ljubavnih pisama. Tvorci softvera za prepoznavanje rukom pisanog teksta kažu da su sasvim svesni toga koliko rukopis može da bude neèitak i neorganizovan. Preko milion uzoraka raznih rukopisa upotrebljeno je da bi se kompjuteri naèili da prepoznaju pisana slova i pretvaraju ih u štampana. Uoèeno je da što je tekst èitkije napisan rukom, to kompjuter manje greši u èitanju. Prema tome, vežbajte se u lepom i èitkom pisanju jer æe vam jednoga dana trebati da biste mogli da koristite kompjuter.

XS
SM
MD
LG