Linkovi

Putnièki avioni sedam puta brži od zvuka - 2002-08-02


Nauènici Kvinslend Univerziteta kažu da je lansiranje u Južnoj Australiji prošlo glatko. Trebaæe još dva ili tri dana pre nego što budu znali za sigurno da li su postali prvi tim koji je izveo uspešnu probu skram-džet tehnologije. Ali njihov portparol je izjavio da rane indikacije pokazuju da je test bio uspešan. Podaci prikupljeni tokom leta biæe analizirani pošto nauènici prouèe ostatke aviona koji se, kako je i bilo planirano, srušio u australijskoj pustinji posle osmominutnog probnog leta.

Za razliku od konvencionalnih raketa, Skram-džet motor koristi atmosferski kiseonik koji se meša sa vodonikom pre paljenja. Na testu, motor je upaljen pošto je izbaèen u nebo na 340 kilometara pokretan buster-raketama. Plan je bio da motor radi nekoliko sekundi pre nego što padne na Zemlju. Teoretski, skram-džetovi bi mogli da pokreæu avione u buduænosti brzinama od oko 8000 kilometara na èas. Nauènici Univerziteta Kvinslend kažu da bi tehnologija mogla da napravi revoluciju u letenju na dugim linijama, smanjujuæi put od Londona do Sidneja, na primer, sa 20 sati na samo dva.

Rej Stoker, vodeæi èlan istraživaèkog tima, rekao je da bi probni let mogao biti ono što su hteli:

”U svetu se dosta radilo na skramdžetu, ali do sada ništa od toga nije dostiglo taèku za koju možete biti sigurni da je njegovo sagoravanje onakvo kakvo je u probnom tunelu, kaže Stoker.“

U odreðenim dijapazonima brzina, od skramdžeta se oèekuje veæa efikasnost nego od raketa, koje moraju da nose sa sobom svoje sledovanje kiseonika. Veliki nedostatak je što skramdžet poèinje da radi tek pri brzinama koje su pet puta veæe od brzine zvuka. Raniji pokušaj probnog leta prošlog oktobra, završio se bezuspešno, kada je buster raketa koj je nosila skramdžet promenila kurs i nestala negde u pustinji južne Australije.

XS
SM
MD
LG