Linkovi

Jordan se zalaže za trogodišnji plan sa èvrstim rokovima - 2002-07-29


U svom prošlomeseènom saopštenju o situaciji na Bliskom istoku predsednik Buš je rekao da bi se definitivan mirovni sporazum, koji bi obuhvatao i osnivanje palestinske države, mogao postiæi kroz tri godine. Jordan sada traži da se ta vizija podupre radnim planom, koji bi sadržavao rokove za dostignuæa u tom procesu. Posle razgovora u Vašingtonu sa zamenikom sekretara za odbranu Rièardom Armitidžem i pomoænikom sekretara za pitanja Bliskog istoka, Vilijamom Bernsom, jordanski ministar inostranih poslova Marvan Muašer je rekao da æe se kralj Abdula zalagati za detaljni rokovnik za mir, kada se bude sastao sa predsednikom Bušom:

”Predsednik je prošlog meseca izneo svoju nesumnjivu predanost osnivanju palestinske države i okonèanju okupacije kroz tri godine, tako da mi verujemo da sada moramo da uèinimo korak dalje i složimo se, zajedno sa našim arapskim partnerima, sa takozvani ”kvartetom,“ i naravno sa Sjedinjenim Državama, oko detaljnog radnog plana, od sada pa do sredine 2005. Smatramo da taj plan treba da obuhvata obaveze obe strane, vremenske rokove kada se te obaveze moraju ispuniti, kao i posmatraèku grupu koja bi osiguravala da se obaveze ispunjavaju na vreme.“

Muašer je dodao da je medju amerièkim funkcionerima ta ideja naišla na pozitivan odjek. On je takodje izneo mišljenje da bi koncept radnog plana bio privlaèan i za Palestince i Izraelce jer bi tako znali da je mirovni proces u toku i, što je još važnije, u kom pravcu se kreæe:

”Ovo æe, po našem mišljenju, ukljuèiti i obiène Izraelce i Palestince, tako što æe moæi da vide šta æe taèno dobiti i kada æe to dobiti. To æe znaèiti da æe i jedni i drugi imati sopstveni ulog u procesu i postati prirodni saveznici tog nastojanja.“

Jordanski ministar inostranih poslova pozdravio je izjavu amerièkog državnog sekretara Kolina Pauela, koji je na putu po južnoj Aziji, da æe se po povratku u Vašington, iduæe nedelje, sastati sa delegacijom palestinskih zvaniènika. Biæe to prvi kontakt na visokom nivou izmedju Bušove administracije i palestinske vlasti od kada se predsednik Buš, u svom govoru od 24. juna, založio za promenu palestinskog rukovodstva. Ministar Muašer rekao je da je za administraciju važno da razgovara neposredno sa Palestincima pa je Pauelovo saopštenje nazvao ”pozitivnim razvojem.“

XS
SM
MD
LG