Linkovi

Britanci neodluèni u pogledu napada na Irak - 2002-07-26


Britanski premijer Toni Bler je ukazao na devedesetominutnoj konferenciji za novinare da odluka o bilo kakvoj akciji protiv Iraka još nije doneta.

“Kako sam ranije rekao, akcija nije bliska. Još uvek odluèujemo o tome. Ima mnogo pitanja koja bio trebalo razmotriti pre donošenja odluke.“

Premijer Bler je predoèio da je još uvek presudno pitanje moguæe iraèko posedovanje oružja masovnog uništenja -hemijskog, biološkog ili nuklearnog.

”Jedno od pitanja je iraèko gledište u vezi sa oružjem masovnog uništenja, ali još nismo odluèili kako da mu pridjemo. “

Ured premijera Blera veæ nekoliko nedelja ukazuje da poseduje dosije koji sadrži pojedinosti programa proizvodnje masovnog oružja u Iraku. Jedan novinar je upitao premijera Blera kada bi taj dosije mogao biti obelodanjen.

“U pitanju je vreme objavljivanja i smatram da ovo nije povoljan trenutak. “

Premijer Bler je naveo da æe dosije biti obelodanjen kada sam odluèi da je trenutak povoljan za to. Prema njegovom uverenju, još uvek postoji šansa, kakogod mala, da se izbegne vojni udar na Sadama Huseina da bi ga se svrglo s vlasti.

“Mi zahtevamo da Sadam Husein dozvoli bezuslovan povratak vojnih inspektora u svako doba i bilo kuda u Iraku. Kada bi on to uradio, stvari bi, kako sam rekao ranije, bile drugaèije. Ali, ne vidim nikakav nagoveštaj da je on spreman da to uradi.“

Što se tièe drugih pitanja, premijer Bler je potvrdio da britanska vlada razmatra pretvaranje britanske vojne baze u Gibraltaru u bazu NATO-a, èime bi se proširio pristup toj bazi svih zemalja èlanica NATO-a, ukljuèujuæi Španiju. Premijer Bler je, medjutim, naglasio da æe Gibraltar ostati pod britanskom kontrolom. Premijer Bler je taodje istakao da finansijski skandali u Sjedinjenim Državama i previranje na berzama neæe uticati na odluku Britanije o tome da li da uvede jedinstvenu evropsku valutu euro.

XS
SM
MD
LG