Linkovi

Amerièka štampa o osnivanju sekretarijata za nacionalnu bezbednost - 2002-07-24


Posle amerièkog gradjanskog rata, Kongres je poèeo da se brine da æe vojska biti korišæena za policijske poslove. Zbog toga je donet poseban zakon, nazvan pasi komitatus, kojim je zabranjeno korišæenje oružanih snaga za sprovodjenje civilnih zakona. Medjutim, otkada se zemlja prošlog septembra našla pod teroristièkim napadima, federalne i lokalne vlasti poèele su da uoèavaju da linija koja razdvaja policijske i vojne dužnosti u odbrani zemlje poèinje da se rasplinjava. U svom predlogu, predsednik je izneo da æe korišæenje aktivnih vojnih jedinica možda biti neophodno kao dopuna policijskim snagama na federalnom nivou ili nivou pojedinaènih država. On je zbog toga predložio reviziju starog zakona. Sa time se mnogi ne slažu. Na primer, list Njujork tajms, koji se zalaže za koherentan program domaæe bezbednosti:

”Potrebne su snažne garancije da oružanim snagama neæe biti data nova široka ovlašæenja unutar Sjedinjenih Država. Administracija bi trebalo da dobije izvestan manevarski prostor u organizovanju novog sekretarijata, ali joj ne bi trebalo dati potpuno odrešene ruke za preusmeravanje veæ rasporedjenih sredstava koja sada traži.“

List ”Atlanta džornel - konstitjušn,“ koji izlazi u Džordžiji, izneo je svoje protivljenje pod naslovom ”Sprovodjenje zakona u zemlji nije posao za oružane snage:“

”Primarna važnost civilne vlasti jeste kamen temeljac amerièke demokratije. Èak i tokom Hladnog rata, barijera izmedju sprovodjenja zakona u zemlji i vojne intervencije ostala je netaknuta. Predsednikov predlog da se vojsci, izmedju ostalog, dozvoli da uèestvuje u - kako je reèeno - ”zadacima ogranièenog obima“ predstavljalo bi narušavanje amerièke ustavne tradicije.“

Medjutim, list ”Detroit njuz“ smatra da su ovakva strahovanja neosnovana:

”Oružane snage imaæe ulogu u bilo kakvom buduæem napadu na zemlju. Koordinacija takvih nastojanja ima smisla i nema mnogo veze sa sprovodjenjem civilnih zakona. Predsednikov plan je najbolji naèin da se spreèi još jedan 11. septembar.“

List ”San Antonio ekspres njuz,“ koji izlazi u Teksasu, rodnoj državi predsednika Buša, nije ubedjen argumentima koje iznosi Detroit njuz:

”Predsednik Buš ima pravo kada kaže da je zemlji potreban organizovan, elastièan sekretarijat za nacionalnu bezbednost radi zaštite od unutrašnjih napada. Ali, s obzirom na komplikovanost tog ogromnog spajanja raznih funkcija Kongres ne bi trebalo da ubrzava donošenje tog zakona od 218 stranica. Debata o tome mora biti otvorena i energièna.“

Ideja o proširivanju uloge oružanih snaga u sprovodjenju zakona u zemlji nije naišla na odbravanje ni u Ohaju, gde list ”Klivlend plejn diler“ iznosi ovakvo mišljenje:

”Gledištu koje provejava Vašingtonom, da zakon pasi komitatus treba ublažiti da bi se poveæala uloga vojske u sprovodjenju zakona u zemlji, ne bi trebalo posveæivati mnogo vremena. Ona je u suprotnosti sa suštinskim amerièkim uverenjima i otvara moguænosti za probleme i opasnosti, kakvi ovoj zemlji nisu potrebni.“

XS
SM
MD
LG