Linkovi

Nastavljeno davanje iskaza pred Anketnom komisijom - 2002-07-23


Na poèetku rada èlanovi Komisije obavešteni su da je šef kabineta predsednika Jugoslavije Ljiljana Nedeljkoviæ pismom obavestila Komisiju da se neæe odazvati pozivu i da neæe dati iskaz. Njene razloge za neodazivanje proèitao je predsedavajuæi Komisije Sima Raduloviæ:

”Prvi je nelegitimnost republièke Skupštine koja ne odražava izbornu volju graðana Srbije, drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih, a ne republièkih organa, i treæe je da sam veæ u predistražnom postupku dala izjavu policiji povodom tvrdnji èetvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da uèinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka,“ navela je Ljiljana Nedeljkoviæ.

Šef vladinog Biroa za komunikacije Vladimir Popoviæ odbacio je sve navode o prisluškivanju predsednika Jugoslavije kao besmislene i smešne, a rekao da nema saznanja o tome da je bilo ko i bilo kada postavljao aparate za prisluškivanje, dodajuæi da mimo njega niko nije mogao da kupuje opremu i unosi u Biro. Popoviæ je rekao da se prièa o posebnom ili èudotvornom kablu svodi na postavljanje jednog, takozvanog ISDN kabla za digitalnu telefonsku vezu, koja za sve koji koriste internet znaèi neuporedivo brži protok informacija u poredjenju sa analognom vezom.

Posle juèerašnjeg zahteva Anketne komisije da sasluša nekoliko oficira Vojske Jugoslavije, zastupnik naèelnika Generalštaba Branko Krga danas je saopštio da nije odobrio pojavljivanje pred ovom Komisijom šefa vojne Službe bezbednosti Ace Tomiæa i još pet aktivinih vojnih lica, koji bi mogli da posvedoèe o dogaðajima u noæi izmeðu 4. i 5. juna prošle godine kada je navodno planiran vojni upad u prostorije Vlade Srbije. Na odluku generala Krge reagovala je Anketna komisija novim zahtevom, ovog puta upuæenom saveznoj Vladi i Vrhovnom savetu odbrane, u kome se traži da sada ti državni organi daju dozvolu petorici visokih oficira Vojske da ipak svedoèe pred Komisijom.

Potom se još jednom oglasio Generalštab Vojske Jugoslavije i povodom u javnosti iznetih tvrdnji o sastanku u Upravi vojne bezbednosti koji je održan u noæi izmeðu 4. i 5. juna prošle godine saopštio da je po nareðenju tadašnjeg naèelnika Generalštaba Nebojše Pavkoviæa sastanak održan i da su prisustvovali generali Milan Ðakoviæ, Aleksandar Vasiljeviæ, Milen Simiæ i Aco Tomiæ i pukovnici Milorad Vulanoviæ i Miroslav Svilar. Na sastanku su zbog ozbiljnih indicija da je iz jedne zgrade u Beogradu narušen sistem komunikacija predsednika Jugoslavije, detaljno razmotreni i procenjeni svi predlozi u vezi sa rešavanjem ovog problema, ali kada je primenom operativnih mera ustanovljeno da se radi o objektu Vlade Srbije, sve aktivnosti u vezi sa tim su prekinute, kaže se u saopštenju Generalštaba. A Demokratska stranka Srbije podnela je Saveznom ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti odluke Skupštine Srbije o obrazovanju Anketne komisije koja isputuje navode iz afere Pavkoviæ i od tog Suda traži da odmah donese privremenu meru kojom se obustavlja rad Anketne komisije.

XS
SM
MD
LG