Linkovi

Gde je Al-Kaida danas? - 2002-07-22


Osama bin Laden je verovatno mrtav, kaže šef kontraobaveštajnog odeljenja Federalnog istražnog biroa, Dejl Votson. Bin Laden je živ i priprema nov napad, uzvraæa operativac Al-Kaide, Sulejman abu Gait. Bin Laden je živ ali se oporavlja od rane na ramenu, tvrdi Abdel-Bari Atvan, urednik londonskog lista Al-Kuda Al Arabi. Prema tome, izaberite šta vam se dopada, kaže na sve to Džon Pajk, direktor grupe za praæenje odbrambene politike Global Security. Ali on dodaje da to nije tako važno:

”Postoji tendencija da se razmišlja u stilu Džejmsa Bonda odnosno filmskih scenarija prema kojima postoji jedan genijalni zlikovac koji predstavlja problem. U stvarnosti, radi se o mreži odanih ljudi, posveæenih jednoj ideji, koji su spremni da daju živote za sprovodjenje svojih politièkih ciljeva. U tome je opasnost po Sjedinjene Države, a ne od Osame bin Ladena.“

Džon Pajk priznaje da je teško reæi koliko velika opasnost preti od Al-Kaide. Procene njenog èlanstva kreæu se od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada. Ali on istièe da treba praviti razliku izmedju obiènih simpatizera i operativaca, koji mogu da nanesu istinsku štetu. To æemo, na žalost, bolje znati kada se desi sledeæi napad. U medjuvremenu, Al-Kaida je sigurno u bekstvu, kaže Lari Džonson, bivši direktor odeljenja za kontraterorizam u amerièkom Državnom sekretarijatu:

”Bilo je nekih znaèajnih i pozitivnih dogadjaja u smislu remeæenja sposobnosti Al-Kaide, time što je razbijena njena mreža za finansijsku podršku u Sjedinjenim Državama, što su neki ljudi pohapšeni, a logori za obuku u Avganistanu uništeni. Dakle, uopšteno govoreæi, mislim da je njena sposobnost za vodjenje operacija znatno smanjena u poredjenju sa onom pre 11. septembra.“

Od tog vremena, Al-Kaida je mogla sebi da pripiše samo jedan uspešan napad, eksploziju ispred sinagoge u Tunisu, koja je prema njenim planerima sprovedena kao osveta za patnje Palestinaca. Lari Džonson smatra da Al-Kaida stoji i iza dva napada u Pakistanu, gde ta organizacija još uvek ima znatnu podršku i veze sa državnom obaveštajnom službom. Džon Pajk dodaje da Al-Kaida prikuplja podršku i na internetu, uz pomoæ raznih sajtova koji se pojavljuju i nestaju:

”Al-Kaida nije jedna monolitna organizacija, kao amerièke marinske snage, veæ više lièi na neki društveni pokret. Nema sumnje da u svetu ima mnogo ljudi koji smatraju da je Amerika problem i da je rešenje oružana borba protiv nje. Internet omoguæava mnogim istomišljenicima da se okupljaju, da komuniciraju, da šire ideje i potencijalno da vrbuju.“

Ali teroristi zavrbovani na ovaj naèin najèešæe nisu mnogo pouzdani, kaže Lari Džonson. On kao primer navodi nevešti pokušaj izazivanja eksplozije u jednom avionu prošlog decembra, uz pomoæ eksploziva skrivenog u cipeli. Entuzijazam ne može biti zamena za obuku. Ali, ma koliko nevešti bili ti teroristi, Lari Džonson smatra da ih Sjedinjene Države ne progone dovoljno efikasno. Istina, Centralna obaveštajna agencija je ukinula ogranièenja na vrbovanje stranaca sa ne tako sjajnom prošlošæu, ali Džonson ne oèekuje brze rezultate:

”Ovi problemi su dugogodišnji i ne mogu se rešiti preko noæi. Vrbovanje obaveštajnih izvora, vrbovanje ljudi na terenu, je nešto što zahteva vreme. Ne možete samo da mahnete èarobnim štapiæem da bi se pojavili ljudi koji dobro govore jezik i koji su sposobni da se infiltriraju u te organizacije.“

Lari Džonson smatra da je najbolji naèin za zaustavljanje terorista približiti im se što više i motriti na sve njihove aktivnosti. A sredstva da se to uradi, nisu baš uvek u skladu sa opšteprihvaæenim moralom.

XS
SM
MD
LG