Linkovi

Poèela rasprava o transformaciji RDB - 2002-07-19


Predloženim zakonom predviða se formiranje specijalnog tužilaštva pri Okružnom tužilaštvu u Beogradu i posebnih jedinica za suzbijanje organizovanog kriminala. U obrazloženju predloženih zakona, srpski premijer Zoran Ðinðiæ rekao je da u Srbiji postoje elementi organizovanog kriminala, ali a Vlada i Parlament imaju jaku volju da te probleme reše boljom organizacijom policije, sudstva i pooštravanjem zakonske regulative. Neophodne su posebne formacije za suzbijanje opasnih pojava kriminala sa zaštiæenim identitetom službenika koji intervenišu, drugo–moramo da pooštrimo zakone i da ih prilagodimo evropskim standardima, treæe–u sudovima prioritet mora da bude dat teškim kriviènim delima i ne može se na isti naèin tretirati jedan džeparoš i jedan odganizovani kriminalac, èetvrtp–nema olakšavajuæih okolnosti za organizovani kriminal, peto-kriminalac koji je osuðen za uèešæe u organizovanom kriminalu mora odmah iz sudnice da bude odveden u zatvor i šesto–mora zatvoprski režim u Srbiji da se promeni i da se pooštri, nabrojao je premijer Ðinðiæ.

Vlada je predložila i zakon kojim se dosadašnja tajna policija transformiše u Bezbednosno-informativnu agenciju i njeno stavljanje pod demokratsku kontrolu a ministar policije Dušan Mihajloviæ poslanicima je objasnio suštinu predloga zakona. Agencija æe, najkraæe reèeno, obavljati obaveštajne i kontraobaveštajne poslove a za svoj rad odgovara Vladi i Narodnoj Skupštini a one donose smernice za rad ove Agencije, rekao je ministar Mihajloviæ.

U Skupštini Srbije èulo se danas da bi kroz dva dana mogao da bude formiran Anketni odbor èiji æe zadatak biti da ispita sve okolnosti u vezi sa aferom Pavkoviæ. Republièki ministar pravde Vladan Batiæ ocenio je tim povodom da se predsednik Jugoslavije Vojislav Koštunica i èlanovi njegovog kabineta neæe odazvati pozivu Anketnog odbora i najavio da u tom sluèaju preostaje poslednja instanca a to je krivièna odgovornost za gospodina Koštunicu i èlanove njegovog kabineta, a veæ je vreme da on razmisli i o ostavci jer je ostavka jedan moralni èin.

Visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Dejan Mihajlov rekao je danas da predstavnici njegove stranke neæe uèestvovati u radu Anketne komisije jer je to telo formirano na neustavan i nezakonit naèin a da mu cilj nije utvrðivanje istine, veæ diskreditacija jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice i njegovih najbližih saradnika. Anketni odbor je jedno partijsko telo koje neæe utvrditi istinu, veæ samo demonstrirati politièku volju Predsedništva DOS–a i mi jednostavno više nemamo iluzija prema radu Skupštine i tog Anketnog odbora, rekao je Mihajlov.

A sam general Nebojša Pavkoviæ izjavio je da ne postoji afera Pavkoviæ veæ da je to afera Koštunica i zatim najavio da æe tužiti Vojislava Koštunicu. Javno sam postavio pitanje “ko je Demokratskoj stranci Srbije dostavio podatke o meni, generalu Vasiljeviæu i ostalim generalima”. To sam uèinio zato što prepoznajem sadržaj nekih informacija koje se nalaze u arhivama službe bezbednosti Vojske Jugoslavije. To je još jedan dokaz da deo službe bezbednosti na èelu sa generalom Tomiæem radi za potrebe predsednika Koštunice i njegove stranke i u vezi sa tim pokrenuli smo proces pred sudom, rekao je Pavkoviæ.

XS
SM
MD
LG