Linkovi

Guverner Centralne banke Grinspen o amerièkoj privredi - 2002-07-17


Alen Grinspen je danas na Kapitol hilu mahom ponovio izjavu datu juèe pred jednim senatskim odborom. Medjutim, što se tièe pitanja kako da se poboljša upravljanje velikim korporacijama i spreèe poslovne malverzacije, Alen Grinspen je izrazio zabrintutost da æe Kongres, u ovom razdoblju javne ogorèenosti zbog korporacijskih skandala, možda zavesti prevoše propisa i time sputati poslovnu efikasnost...

Odgovarajuæi na pitanje kongresmena Džona Lafals-a Alen Grinspen je podržao predlog da izvršni direktori hiljadu najveæih kompanija u SAD lièno snose odgovornost za izveštaje o finansijskom stanju tih kompanija. Na komentar kongresmena da je potrebno da se takav obrazac zavede svim kompanijama èijim se akcijama trguje na berzi Grinspen je uzvratio da bi sistem bio delotvoran samo ukoliko bi ga sve takve kompanije -- a njih ima 17 hiljada -- doborovoljno prihvatile.

Amerièki Kongres je u procesu usvajanja zakona kojima æe se pooštriti kazne za korporacije koje prekrše osnovna pravila poslovanja. Sadašnja debata u Kongresu vodi se oko ravnoteže izmedju propisa koje treba da nametne vlada i kontrole koja bi trebalo da potekne od samih kompanija.

XS
SM
MD
LG