Linkovi

Uskoro i javna bežièna veza za internet - 2002-07-16


U medjuvremenu, nekoliko vodeæih elektronskih i telekomunikacionih kompanija u Americi vode ozbiljne razgovore o razvijanju bežiène mreže koja bi omoguæila vlasnicima džepnih i leptop kompjutera da imaju bežiènu vezu sa internetom u skoro celoj zemlji. Intel, IBM, AT&T i drugi žele da iskoriste sve popularniji standard za bežiène komunikacije nazvan WiFi pomoæu koga bi pokrili ”vruæa mesta“ kao što su aerodromi, železnièke stanice i druge javne objekte, na kojima bi poslovni ljudi mogli - dok èekaju na prevoz - da koriste internet. Za sada se ne razmatra moguænost bežiène veze za privatne kuæe i stanove. Oèekuje se da bi veæ iduæe godine oko 20 miliona portabl kompjutera moglo da ima ugradjeni primopredajnik za WiFi, a da æe se taj broj sledeæe godine udvostruèiti. Inaèe, bežièni WiFi standard se veæ koristi za lokalne, takozvane Iternet mreže, odnosno povezivanje kompjutera u okviru jedne firme. Samo prošle godine prodato je oko sedam miliona bežiènih iternet kartica.

XS
SM
MD
LG