Linkovi

Kongres raspravlja o skandalima u privredi - 2002-07-15


Rasprava o korporacijskoj odgovornosti dominira medijima u Sjedinjenim Državama. Danas je bila u središtu informativnih programa pet amerièkih televizijskih mreža. Nacionalna mreža NBC je u programu “Susret sa štampom” emitovala duži razgovor sa spornim predsednikom Komisije za kontrolu prometa vrednosnih hartija, federalne agencije koja nadgleda korporacijsku delatnost. Harvi Pit je branio svoj rad i rekao da neæe da podnese ostavku.

“Ja sam prava osoba za taj posao i amerièka javnost oèekuje da budem tu i da je zastupam i obezbedim da sve bude pošteno.”

Harvi Pit je izložen sve veæem pritisku èlanova Kongresa koji smatraju da nije bio dovoljno odluèan prema velikom biznisu. U programu “Ove nedelje” televizijske mreže ABC, senator iz Konektikata, demokrata Džozef Liberman, ukazao je da je Harvi Pit svojevremeno radio kao advokat za neke od velikih raèunovodstvenih kompanija koje su sada pod nadzorom Komisije za kontrolu prometa vrednosnih hartija.

“Mislim da bi za sve bilo bolje ukoliko gospodin Pit ode sa položaja predsednika Komisije za kontrolu prometa vrednosnih hartija i predsednik Buš dobije priliku da imenuje nekoga potpuno nezavisnog, jer skandali kroz koje prolazimo i neverovatni novèani gubici koje su na berzi pretrpeli toliki pojedinici, nisu se dogaðali u vreme kada je Harvi Pit naimenovan na ovaj položaj.”

Senator Liberman je takoðe zatražio da Komisija za kontrolu prometa vrednosnih hartija obelodani dosijea povezana sa istragom poslovnog poteza koji je predsednik Buš povukao pre deset godina, dugo pre nego što je došao u politiku. Sekretar za trgovinu, Donald Evans, koji je nastupio u istom programu, rekao je da demokrate pokušavaju da naprave politièki problem ni od èega.

“U šest proteklih izbornih ciklusa, ovo pitanje je potezano pet puta. Komisija za kontrolu prometa vrednosnih hartija je to proverila. Hiljade novinara su proverile. I zakljuèak je uvek bio da tu nema nièega.”

U programu “Kasno izdanje” mreže CNN, senator Džon Edvards se suprotstavio takvom stavu. Demokrata iz Severne Karoline je ustvrdio da je predsednik Buš, bez obzira na to da li je svojevremeno radio po zakonu ili ne, izvukao korist zahvaljujuæi istoj korporacijskoj praksi koju sada želi da suzbije.

“Rekao bih da je problem sam predsednik zbog svoje prošlosti i odnosa sa ljudima kojima je okružen u administraciji. Ima mnogo ljudi u ovoj zemlji koji smatraju da on vidi stvari oèima korporacijske Amerike Komisije za kontrolu prometa vrednosnih hartija, umesto oèima obiènih investitora, obiènih Amerikanaca.”

Demokrate veæ dugo nazivaju republikansku stranku “partijom velikog biznisa”. I takoðe ne gube vreme da okrenu ovaj novi krug korporacijaskih skandala u važno pitanje godine kongresnih izbora. Republikanci pozivaju biraèe da zadrže pogled na velikoj, ukupnoj slici, naglašavajuæi da se sveukupna ekonomija poboljšava i da æe se vratiti poverenje u korporacijsku Ameriku.

XS
SM
MD
LG