Linkovi

Liliæ stigao u Hag - 2002-07-13


Florens Artman, portparol Tužilaštva, bila je dosljedna u svojoj odluci da više ništa ne kaze o Liliæevom pojavljivanju pred sudom pa je tako ostala nijema i na pitanja o datumu Liliæevog pojavljivanja pred sudom, njegovom statusu svjedoka kao i o mjestu boravka u Hagu.

Odmorite se preko vikenda, rekla je ovom novinaru portparol Tužilaštva dajuæi time na znanje da æe više informacija o iznenadnom dolasku Liliæa u Hag biti poznato naredne nedjelje.

Da li se Liliæ nalazi na listi svjedoka i o èemu æe svjedoèiti protiv Miloševiæa nije mogao da kaže ni Miloševiæev pravni savjetnik, Zdenko Tomanoviæ. Prema Tomanoviæu mnogi od navedenih svjedoka Tužilaštva zaštiæeni su raznim šiframa, a na pitanje ovog dopisnika da li je u iskazima koje je do sada proèitao mogao da prepozna Liliæa, Tomanoviæ nije želio da odgovori.

Sudnice Tribunala su juèe i danas zatvorene zbog plenarne sjednice suda. Izuzetak je jutros napravljen da bi se o krivici izjasnio Radovan Stankoviæ kojeg su pripadnici Sfora uhapsili u utorak pod optužnicom da je uèestvovao u muèenju i silovanju Bošnjakinja u Foèi u ljeto i jesen 1992. godine.

Radovan Stankoviæ pobrinuo se jutros za novi presedan pred Tribunalom, odbijanjem najprije da makar i privremeno prihvati advokata kojeg mu je po službenoj dužnosti odredio Sekretarijat, a zatim i da se izjasni o krivici koja mu se na dušu stavlja.

”Ne želim da se uopšte izjašnjavam o ovoj optužnici. Kriv sam zato što sam Srbin i što sam branio svoj narod,“ rekao je Stankoviæ, prethodno uljudno pitajuæi sudiju da li je potrebno da ustane dok govori.

Za razliku od Slobodana Miloševiæa koji je svojevremeno odbijajuæi da se izjašnjava o krivici sudiji Rièardu Meju rekao da ne priznaje ni sud ni optužnicu, Stankoviæ je negirao optužnicu ali je najavom da æe angažovati advokata priznao sud.

Njemaèki sudija Volfgang Šomburg je – shodno pravilniku o radu Tribunala - naložio da se u zapisnik unese da se optuženi izjasnio da nije kriv. Malobrojne prisutne u sudnici broj jedan jutros je iznenadio i sudija Šomburg. Sugestijom Tužilaštvu da preispita jurisdikciju Tribunala u sluèaju Radovana Stankoviæa, njemaèki sudija je, zapravo, upitao Tužilaštvo – nije li bolje da se ovaj sluèaj na sudjenje ustupi lokalnom sudstvu ?

XS
SM
MD
LG