Linkovi

Korupcija u RS pustila duboke korene - 2002-07-13


Ako organi vlasti i sve društvene strukture u oba BeHa entiteta ne preuzmu odluèujuæe korake u suzbijanju korupcije, postoje ozbiljne prijetnje da se uruši èitav sistem pravne države, kategorièan je u izjavi za Glas Amerike, Boris Divjak, direkrtor BeHa ogranka Transparensi internešenel, nevladine, neprofitne i nepolitièke organizacije. Mitu i korpupciji u BeHa podložne sve strukture društvenog djelovanja, navodi Boris Divjak;

"Došli smo do zaista poražavajuæih rezultata koji govore o tome da su svi nivoi vlasti gotovo podjednako obuhvaæeni korupcijom. Kad prièamo u kojoj mjeri su zahvaæeni govorimo o strahovitim razmmjerama, govorimo o apsolutnom nepovjerenju u sve institucije i sve nivoe vlasti."

Gradjani BeHa moraju da plaæaju mito na svakom nivou vlasti, da preduzimaju radnje koje su van zakona samo zato da bi ostvarili pravo na neke usluge koje im prirodno pripadaju, navodi se u nedavno objavljenoj studiji "Percepcija korpupcije u BeHa", a Boris Divjak nabraja neke karakteristiène sluèajeve korupcije;

"Ono što nas najviše pogadja je da je svaki èetvrti gradjanin Bosne i Hercegovine, govorimo o svim i starosnim grupama i svim zanimanjima, samo u toku prethodne godine morao da plati mito, odnosno bio zatražen mito od strane i policajca i ljekara. Policija je na uzlaznoj putanji po raširenosti korupcije u njenim redovima, sudstvo standardno ima jako loš rejting. Moram da kažem da su veoma odskoèile u negativnom smislu politièke partije i direktori državnih preduzeæa, što nam ukazuje na izvjesnu spregu pogotovo u procesu privatizacije koja je dobila katastrofalne ocjene, da se preko kontrole drzaavnih preduzeæa, resornih ministarstava i direkcije odnosno Agencije za privatizaciju ustvari vrši jedna tiha, spontana privatizacija tojest pljaèka državnog kapitala i to se pokazalo sasvim konkretno i kroz našu studiju."

Zabrinjava da je sve više korupcije i u sektoru javnih nabavki pri èemu se namještaju poslovi, pa su osnovane procjene da oko 300 miliona maraka na godišnjem nivou i na prostoru èitave Bosne i Hercegovine završe u privatnim džepovima, tvrdi Boris Divjak, direktor BeHa ogranka Transparensi internešenel, organizacije osnovane upravo da bi se na svjetskom nivou borila za podizanje javne svjesti o štetnosti korupcije.

XS
SM
MD
LG