Linkovi

Postignut kompromiso Medjunarodnom kriviènom sudu - 2002-07-13


Sjedinjene Države nisu dobile potpuno izuzeæe kakvo su tražile. Meðutim amerièke diplomate smatraju pobedom izuzeæe od 12 meseci, sa moguænošæu produženja svake godine. Amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama Džon Negroponte izrazio je olakšanje, iako je priznao da je odluka rezultat kompromisa.

“Važno je, iz praktiènih razloga, da smo dobili neku zaštitu na godinu dana kako smo i tražili, iako bi nam bilo draže da smo dobili trajno izuzeæe,“ izjavio je ambasador Negroponte. Pomenutim izuzeæem amerièki državljani imaæe imunitet od prvog trajnog meðunarodnog kriviènog suda, koji je poèeo sa radom 1. jula. Sjedinjene Države, kao jedina super sila, strahovale su da bi njihovi državljani koji služe u misijama Ujedinjeih nacija mogli postati mete politièki motivisanih progona. Èlanovi Saveta bezbednosti uložili su veliki napor da izbegnu sukob sa Sjedinjenim Državama, uprkos bojazni da bi amerièki zahtevi mogli da potkopaju kredibilnost novoosnovanog suda. Da podsetimo, Vašington je zapretio da æe uložiti veto na sve mirovne misije svetske organizacije, kako im bude dolazilo vreme za produžetak, ukoliko Savet bezbednosti ne pristane na izuzeæe.

XS
SM
MD
LG