Linkovi

Novi lek za sidu - 2002-07-09


Lek poznat pod imenom T-20 je prvi u novoj klasi smeše lekova, koji deluju drugacije od prethodnih lekova. Lekovi koji su sada odobreni za korišæenje protiv aidsa i virusa side, nakon što je virus veæ ušao u èelije, deluju na spreèavanje reprodukcije virusa. Medjutim, lek T-20 pre svega spreèava sam ulazak virusa u èelije. Svajcarska biotehnološka kompanija, Roæe, i odgovarajuæa amerièka kompanija, Trimeris, objavile su probne rezultate u Barceloni dobijene od niza bolnica širom sveta pokazujuæi da je lek T-20 delotvoran. U poredjenju sa starijim lekovima u sestomeseènom periodu testiranja, T-20 doprinosi redukciji virusa side na neprepoznativ nivo u dva puta vecem broju zaraženih u poredjenju sa starijim lekovima. Struènjaci na konferenciji o sidi kažu da bi lek T-20 omoguæio lekarima da prošire broj kombinacija lekova koji se koriste u leèenju side, mada bi dugotrajno korišèenje moglo da razvije virus koji bi postao otporan prema tom leku, kao što je to sluèaj sa postojeæim lekovima. Negativna stana ovog leka je da se on mora ubrizgavati inekcijom dva put dnevno, mada se struènajci nadaju da bi se mogao proizvesti u formi pilule.

XS
SM
MD
LG