Linkovi

Ejds i reproduktivno zdravlje - 2002-07-09


Agencija Ujedinjenih nacija je saopštila da je epidemija HIV-a i ejdsa izazvala "biološki seksizam". Drugim reèima, ženski organizam je osetljiviji na HIV i na druge polne bolesti. Osam puta je verovatnije da æe muškarac bez upotrebe zaštitnih sredstava prilikom snošaja preneti ženi virus HIV, nego što æe ona njemu. Fond Ujedinjenih nacija saopštava da je, kao posledica toga, ukupan broj tinejdžerki zaraženih virusom HIV pet puta veæi nego broj mladiæa. Medju ljudima dvadesetih godina, ukupan bilans je tri puta više žena zaraženih virusom HIV, nego muškaraca. Koordinator agencije za HIV i AIDS , Suman Mehta, kaže da su žene u riziènoj situaciji zbog niza razloga kao štu su: polni odnos bez zaštite, silovanje, genitalne povrede, prisilan brak i paksa u nekim delovioma sveta da udovicu naslede braæa preminulog.

”Grubo procenjeno, 47 odsto od 15 hiljada novo-inficiranih svakog dana su žene u reproduktivnom periodu života. Žene su biološki osetljivije na HIV i druge polne bolesti. Ovo se, naravno, dodatno komplikuje socijalnim, kulturnim i ekonomskim okolnostima koje ženama otežavaju kontrolu nad njihovim životom.“

Bendžamin Raletsatsi, iz Asocijacije za napredak porodice u Bocvani, savetuje mlade po pitanju zdravstvene zaštite.

”Zabrinut sam za mlade ljude u Bocvani ali i u svetu. Dok ovo govorim, 15 mladih ljudi u svetu biæe zaraženo virusom HIV. Moramo da zaustavimo sat i stavimo taèku na bespotrebno umiranje mladih.“

Raletsatsi je dodao da mladi moraju da se obrazuju o prevenciji AIDS-a, ukoliko žele da budu roditelji i lideri sutrašnjice.

”Mladi u mojoj zemlji neæe doživeti da vide svoje unuke. Mnogo nas æe umreti pre 40-te. Da bi naša generacija doživela starost, neophodno je da sada dopremo do mladih ljudi. “

Kampanja Fonda Ujedinjenih nacija za globalnu populaciju pod nazivom "Spašavanje života žena" -- zalaže se za suzbijanje "globalne krize u dostupnosti reproduktivnih zdravstvenih materijala, posebno prezervativa i drugih kontraceptivnih sredstava". Još jedan cilj je da trudnice budu u moguænosti da se podvrgnu testu na sidu i da imaju prvenstvo prilikom leèenja. Takodje se poziva na obrazovanje mladiæa kako bi odbacili obièaje, svojstvene nekim kulturama, da se "žena podreðuje i ponižava, i da se podstièe rizièno seksualno ponašanje i užvanje droga".

XS
SM
MD
LG