Linkovi

Osuda britalnosti u hapšenju Deronjiæa - 2002-07-08


Juèer uhapšen na osnovu aktivirane tajne optužnice Haškog tribunala, Tomislav Deronjiæ, optužen je za ratne zloèine protiv èovjeènosti, poèinjene maja 1992. godine, dok je bio predsjednik Kriznog štaba opštine Bratunac. Hapšenje su izveli pripadnici snaga SFOR obuèeni u civilna odijela, koji su dobro vladali srpskim jezikom, a sam èin hapšenja izveden je brutalno, navode svjedoci hapšenja i sama supruga uhapšenog Deronjiæa.

Komentari danas zabilježeni u Banjaluci ukazuju na negativan odraz ovakvog naèina hapšenja, posebno prema licima koji su iskazivali punu kooperativnost u dosadašnjim kontaktima sa istražiocima Tribunala, o èemu govori Dragan Kostiæ, poslanik u entitetskom parlamentu i predsjednik Demokratskog narodnog saveza;

"Prosto je nevjerovatno da tako ozbiljna institucija èiji rad i sistematiènost poštujemo, može da dozvoli da do toga dodje. Naèin na koji je komunicirano sa optuženim je nevjerovatan, to ne može, a da ne izazove sumnju prema drugoj vrsti postupaka ili bolje reæi neèinjenja, za mnoge druge stvari koje su se desile, nažalost, na prostorima Bosne i Hercegovine".

Slobodan Popoviæ, podpredsjednik Socijal-demokratske partije Bosne i Hercegovine - vodeæe u drugom BeHa entitetu, Federaciji BiH - inaèe sa znatnim pristustvom u politièkom životu Republike Srpske, ocjenjuje;

"Èinjenica da je gospodin Deronjiæ uhapšen pokazuje da je ipak u kontinuitetu njegovih kooperativnih odnosa sa Haškim tribunalom nije bilo dovoljno, pa je oèito da u toj optužnici ima elemenata koji ga sami po sebi dovode u poziciju da može da bude optužen, odnosno da može da bude uhapšen i proslijedjen Haškom tribunalu."

Portparol Srpske demokratske stranke i poslanik u entitetskom parlamentu Dušan Stojièiæ, navodi;

"Postupak SFOR-a je i neobièan i pomalo razoèaravajuæi za ukupno stanje odnosa sa ovom medjunarodnom organizacijom. Èinjenica da u poslednje vrijeme imamo sve više takvih, da tako kažem, brutalnih hapšenja ljudi koji su prethodno u cijelom tom postupku saradjivali i odazivali se na pozive istražitelja Haškog tribunala, dakle nije se radilo uopšte o tome da je moglo biti osnovano izvuèen zakljuèak da se ta lica ne bi odazvala na optužnicu ako bi išla potpuno legalno i potpuno proceduralno."

XS
SM
MD
LG