Linkovi

Kompjuterski miš - bez miša - 2002-07-05


Da li vas ponekad nervira to što, kucajuæi na tastaturi kompjutera, morate èesto da pomerate ruku da biste pomerali kursor po ekranu? Ako taj pokret radite previše èesto, može da vam se javi i koèenje zglavka ruke. Amerièka firma Naturalpoint sada nudi novu vrstu kompjuterskog miša - bez miša, jer pomeranje kursora kontrolišete pokretima glave. Ne nekim snažnim trzajima veæ skoro neprimetnim pokretima, kakve nesvesno èinimo sve vreme. Uredjaj se sastoji od infracrvenog primopredajnika, smeštenog na vrhu monitora, koji ka vašem licu šalje nevidljivi i bezopasni infracrveni signal. Na naoèari ili okvir koji dolazi sa mišom, stavlja se mali kružiæ, velièine konfete, koji odbija infracrveni zrak i vraæa ga ka prijemniku. Ako hoæete, možete tu konfetu da zalepite sebi na èelo. Softver koji ide uz miša omoguæava da dva nekorišæena tastera na tastaturi preuzmu ulogu tastera na mišu. Za one koji svo radno vreme provode za kompjuterom, ali i za hendikepirane ljude, ovo bi moglo da bude veliko olakšanje. Više pojedinosti možete da nadjete na adresi naturalpoint.com.

XS
SM
MD
LG