Linkovi

Upozorenja na kriminal kao predizborna propaganda - 2002-07-03


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, uvrstili su u dnevni red za danas otpoèetu 17. redovnu sjednicu i informaciju o stanju u Republièkoj upravi carina. Nedavno je naime objavljeno da u vrhu carine postoji grupa koja je kriminalnim radnjama oštetila entitetski budžet za više od 30 miloina konvertibilnih maraka, a za sebe zadržala više od pet miliona maraka. Da se podsjetimo, zbog ovoga su nedavno podneli ostavke ministar finansija i dosadašnji direktor Republièke uprave carina.

Ima li i u kom obimu organizovanog kriminala u Republici Srpskoj i koliko se ta saznanja i tvrdjenja da korupcija vlada entitetom veæ naveliko koriste u veæ otpoèetoj predizbornoj kampanji, pitanja su upuæena parlamentarcima Republike Srpske.

Desa Radjeviæ, poslanik sa liste Srpske demokratske stranke, koja dominira u parlamentu sa 31 od ukupno 82 poslanika, i sa znaèjanim uèešæem i Vladi entiteta i brojnim entitetskim inmstitucijama kaže:

"Upravo je nerazumljivo da, recimo godinu ili godinu i po dana, mal te ne nema nikakvih afera, a onda odjedanput se kao lavina sruèe sve i tu ne može èovjek i gradjanin da se otme utisku da je to ipak sve u svrhu predizborne kapmanje, što je žalosno".

Gavrilo Antoniæ iz srspke opozicije u parlamentu, sa liste Demokratske stranke Republike srpske tvrdi:

"Gradjani za kriminal znaju, a politièke partije i politièka rukovodstva takodje znaju, ali prešutkuju. Sve dok se kriminal i korupcija budu koristili u politièke svrhe, u svrhu politièkog razraèunavanja i obraèuna medju politièkom konkurencijom od prave istinske borbe protiv korupcije i kriminala neæe biti ništa."

Poslanik SDP BiH u parlamentu Republike Srpske Zekerijah Osmiæ, govoreæi o postojanju kriminala kaže:

"Dakle, on evidentno postoji, a isto tako se kriminal koristi u politièke svrhe ".

Dževad Osmanèeviæ, Stranka za BiH, govoreæi da kriminal i korupcija na ovim prostorima ima kontinuitet koji u ovom trenutku nagriza i RS i BiH, dodaje:

"Normalno je da je to uvijek pogodna tema, pogotovo predizborne aktivnosti i logièno je da to opozicija izuzetno vješto koristi."

Tomislav Tomljenoviæ, poslanik Nove hrvatske incijative, kaže:

"Mislim da bez puno elaboracije možemo konstatirati da postoji organizirani kriminal i to nije neka novost na ovim prostorima. Jasno je da se to koristi u marketinške svrhe, da ih tako nazovemo, prije izbora"

Dragan Kostiæ, Demokratski narodni savez, o kriminalu;

"Ne da ga ima, veæ je, nazalost, i na nasu nesreæu, organizovaniji od institucija RS."

Krstan Simiæ, iz najjaèe opozicione stranke u entitetskom parlamentu, Saveza nezavisnih socijal-demokrata:

"Jednostavno, ovdje ljudi smatraju da je normalno živjeti sa jednim takvim stepenom kriminalizacije koji postoji. Upravo je kod takvog stanja duha nepojmljivo da ne postoji organizovani kriminal, to jest da ne postoji sprega aktera kriminalnih radnji sa nosiocima vlasti i institucija."

Krstan Jandriæ, sa liste Socijalistièke partije RS, koja èini skupštinsku veæinu:

"Nisam siguran da sve to služi iskljuèivo za promociju, ali je èinjenica da se uvijek u predizbornom periodu aktiviraju odredjene afere i sigurno da pojedinci žele da ih upotrebe u predizborni marketing, ali na žalost, to nisu ni pojedinaèni sluèajevi, niti sluèajevi koji su se desili sad i trenutno, nego se veæ dugi niz godina na ovim prostorima dešavaju."

XS
SM
MD
LG