Linkovi

Nastavljeno sudjenje Slobodanu Miloševiæu - 2002-07-02


Pre poèetka današnje rasprave optuženi Miloševiæ odbacio je sudski nalog da se podvrgne detaljnom medicinskom pregledu i optužio Tužilaštvo da mu izjave svedoka ne dostavlja na vreme i da ih dostavlja na engleskom jeziku. Iz Haga izveštava naš dopisnik, Goran Trkulja

Pominjuæi imena svjedoka èije izjave nije dobio ili ih ima samo na engleskom jeziku Slobodan Miloševiæ je otkrio da æe pred sudom, protiv njega, svjedoèiti policijski inspektor Dragan Karleuša i struènjak za ustavno i krivièno pravo, Srdja Popoviæ. Karleuša je vodio istragu MUP-a Srbije o masovnim grobnicama u Srbiji koje su otkrivene prošle godine i o hladnjaèi punoj leševa kosovskih Albanaca, koja je izvadjena iz Dunava kod Kladova.

Austrijski ambasador Volfgang Petriè koji je kao specijalni izaslanik EU uèestvovao u pregovorima srpske i albanske strane, èiji je krah u francuskom Rambujeu najavio poèetak vojne intervencije NATO-a u Jugoslaviji, svjedoèio je danas o uslovima u kojima su se pregovori u Francuskoj odvijali. Petriè je Miloševiæa oznaèio kao glavnog krivca za krah sporazuma koji je, prema tom Austrijancu, Srbiji i Jugoslaviji nudio oèuvanje granica shodno helsinškim ugovorima, a Albancima maksimum koji mogu postiæi kompromisom sa srpskom stranom.

Što se Miloševiæa tièe, Rambuje je bio samo ”objava rata zamaskirana u mirovni sporazum, odnosno drugo ime za okupaciju,“ rekao je Petriè.

Ocjenjujuæi prvi dio pregovora u Rambujeu uspješnim, austrijski ambasador je rekao da se izmedju 23. februara i druge runde pregovora, 15. marta 1999. godine nešto dogodilo što je uticalo na potpuni preokret i, konaèno, krah mirovnog pokušaja. Petriè je oznaèio Miloševiæa kao glavnog krivca za takav preokret.

Sa svoje strane Miloševiæ je nastavio sa dokazivanjem teorije urote zapada protiv njega i njegove zemlje. ”Znate li da je amerièki diplomata Džordž Keni, u februaru 1999. godine rekao da su Sjedinjene Države u Rambujeu smišljeno postavile prag više nego što su Srbi mogli da prihvate?“ upitao je Miloševiæ. Sudija Rièard Mej, pokušavajuæi da sudjenje zadrži pravnu formu, rekao je Miloševiæu da mu takvi citati ne mogu pomoæi i da on može, ako hoæe, da pozove dotiènu osobu kao svjedoka.

Citirajuæi dijelove sporazuma iz Rambujea prema kojem je Jugoslavija snagama NATO-a morala na raspolaganje da stavi kompletnu saobraæajnu infrastrukturu kao i radio-difuzni sistem, Miloševiæ je rekao da je jasno da je ”sporazum iz Rambujea predstavljao oèigledni pritisak na Jugoslaviju da pristane na okupaciju od strane NATO-a,“ na šta je Petriè odgovorio da je taj dio sporazuma preuzet iz Dejtonskog sporazuma koji je Miloševiæ potpisao.

Miloševiæ je oponirao rekavši da se Dejtonski ugovor odnosi na Bosnu u kojoj je bio gradjanski rat, na šta je Petriè odgovorio da je rat u Bosni bio agresija sa elementima gradjanskog rata te da u tom smislu postoje sliènosti sa Kosovom jer su i Albanci, protiv kojih je Miloševiæ vodio rat, bili gradjani njegove zemlje, što je kosovskom sukobu davalo elemente gradjanskog rata.

XS
SM
MD
LG