Linkovi

Buš poziva Amerikance na budnost - 2002-07-01


Ovo æe biti prva proslava 4. jula, od prošlogodišnjih teroristièkih napada na Svetski trgovinski centar i amerièki Sekretarijat za odbranu. U subotu uveèe, federalna vlada je uvela viši stepen pripravnosti u svim agencijama za sprovoðenje zakona. Amerièki državni sekretar, Kolin Pauel, rekao je da ima obaveštajnih podataka koji nagoveštavaju da æe možda biti potrebne posebne mere predostrožnosti:

”Ne želim da preuvelièavam, ali mislim da juèerašnja odluka predstavlja mudro upozorenje za poveæanu budnost u svim agencijama za sprovoðenje zakona. Sledeæih dana sastajeæemo se redovno da bismo procenili da li nam se približava neka nova pretnja.“

Tokom razgovora u programu amerièke televizijske mreže CBS ”Suèeljavanje sa nacijom“, Pauel je rekao da nema nagoveštaja da je ugrožen neki odredjeni cilj. On je ukazao da je neophodna veæa budnost kada se ima u vidu da se za proslavu 4. jula okuplja veliki broj ljudi i da se radi o važnom patriotskom prazniku.

”Raspolažemo nekim izveštajima al - Kaide i nekih drugih izvora. Ali, ovo je jednostano vreme kada treba biti više obazriv.“

Na pitanje o juèerašnjem izveštaju u listu Vašington post, o novom savezu izmeðu al - Kaide, i, organizacije Hezbolah, èije je sedište u Libanu, sekretar Pauel je odgovorio:

”Kada vidite da je neka teroristièka organizacija, koja nikada pre nije imala nikakve veze sa al - Kaidom, poèela da saraðuje sa njom, uveren sam da tu èinjenicu moramo ozbiljno da shvatimo, i to æemo i uraditi.”

U intervjuu programu ”Kasno izdanje“, satelitske mreže CNN, savetnica Bele kuæe za nacionalnu bezbednosti, Kondoliza Rajs, izjavila je slièno:

”Veoma èesto, èak i kada vam se èini da su im ciljevi sasvim suprotni na nekom nivou, takve organizacije koriste prednosti savremenih komunikacija, finansijskih izvora, ili obuke, da bi predstavile neku vrstu ujedinjenig fronta protiv amerièkih interesa. A to je duboko zabrinjavajuæe.”

Kondoliza Rajs je dodala da je dobra vest što je sada širom sveta u toku rat protiv terorizma, sa ciljem da se borba sprovede na svetskom nivou, zbog èega æe se otežati svakoj teroristièkoj organizaciji da sklapa saveze sa drugim, sliènim grupacijama.

XS
SM
MD
LG