Linkovi

Nevolje gigantskih komunikacionih firmi - 2002-07-01


Analitièari kažu da je glavni uzrok rašireno verovanje devedesetih godina da æe se internet tako naglo razvijati da æe potreba za medjunarodnim telekomunikacijama dostiæi nezamislivi nivo. Investitori su bili više nego spremni da se upuste u rizik ulaganja u novu tehnologiju, a telekomunikacione firme su se zdušno nadmetale za njihove dolare. Skopèano sa tim uzbudjenjem, kaže profesor komunikacija na Univerzitetu države Pensilvanije Robert Frejden, bilo je oseæanje da je obezbedjivanje mesta na tržištu važnije od stvaranja profita.

”Pojavio se mentalitet potere za zlatom, u kojoj su svi kupovali opremu i polagali podmorske kablove da bi odgovorili na potražnju. Postojala je vizija da æemo svi imati nesavladivu potrebu da gledamo televiziju putem interneta. A ispalo je da sada imamo pune kapacitete, ali nas niko ne snabdeva video proizvodima.“

Tako se dogodilo da su, tokom proteklih 6 godina, bilioni dolara investirani u telekomunikacije zbog potražnje koja se nije pojavila. U to vreme, kaže Robert Frejden, uverenje da je ”što veæe to bolje,“ odnosno da morate biti ogromni da biste bili svetski igraè i nudili sve vrste usluga, dovelo je do niza spajanja i medjusobnih kupovanja firmi:

”AT&T, MCI Sprint, Frans telekom, Dojè telekom, Britiš telekom, navedite bilo koju krupnu kompaniju za telekomunikacije. Svaka od njih imala je viziju o globalnom servisu za sve vrste usluga. Ta vizija nije se ni delimièno ostvarila.“

Sa tim gledištem slaže se Džef Sanders, pravni struènjak telekomunikacione kompanije Arent-Foks. Razlog tome on vidi u ekspanziji kompanija iz pogrešnih razloga:

”Da li su telekomunikacione kompanije kupovale na veliko zato što je to imalo smisla za pružanje usluga? Ili su kupovale kako bi podešavale završne raèune i prikazivale kratkoroène prihode i rast profita? Ako je razlog ovo drugo, to nije dugoroèna strategija... a meni se èini da se upravo to dogodilo.“

Džef Sanders kaže da se neæe iznenaditi ako se otkrije da su i druge firme pribegavale lažnom prikazivanju raèuna, kao Vorldkom:

”Sve te kompanije bile su pod ogromnim pritiskom da finansijske rezultate prikazuju tromeseèno. To podstièe prirodnu potrebu da se pribegava najagresivnijem naèinu prikazivanja troškova i prihoda, što dovodi do odredjene neetièke prakse.“

Džef Sanders izražava uverenje da æe narednih meseci biti još loših vesti iz telekomunikacionog sektora.

XS
SM
MD
LG