Linkovi

Novi pretraživaè za internet - 2002-07-01


Za one koji èesto pretražuju internet tragajuæi za informacijama važno je da imaju dobar pretraživaè - takozvani search engine. Jedan od najpopularnijih je svakako pretraživaè Google.com. Ali, kako piše onlajn magazin searchenginewatch.com, pojavio se novi pretraživaè zvani Teoma.com, koji ima odredjene prednosti nad Googleom. Teoma.com je nastao u kompjuterskoj laboratoriji univerziteta Rutgers, u Nju Džersiju, i u pretraživanju interneta koristi metod ”specifiène tematske popularnosti.“ Preciznije reèeno, Teoma.com rangira pronadjene sajtove u zavisnosti od toga koliko èesto se subjekt za kojim tragate pojavljuje na stranicama nekog sajta. Drugi pretraživaèi rangiraju sajtove na osnovu toga koliko èesto korisnici interneta poseæuju odredjeni sajt, odnosno na osnovu popularnosti. Poredjenja radi, za odgovor na neko pitanje možete da se obratite velikom broju ljudi pa da vidite šta kaže veæina, ili da se obratite jednom struènjaku iz te oblasti, što je upravo naèin na koji radi pretraživaè Teoma.com.

XS
SM
MD
LG