Linkovi

NATO se neæe povlaèiti iz Bosne - 2002-07-01


NATO je iznova potvrdio privrženost svojim dužnostima u Bosni, posle sastanka 19 ambasadora zemalja èlanica, održanog u sedištu alijanse, radi razgovora o pretnji Vašingtona da æe se povuæi iz mirovnih misija Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države insistiraju na tome da ostale èlanice Ujedinjenih nacija pristanu da izuzmu amerièke mirovne vojnike od moguænosti sudjenja pred novim medjunarodnim sudom za ratne zloèine u Hagu. NATO je podvukao da mandat njegovih Stabilizacionih snaga u Bosni, poznatih kao S-FOR, proistièe iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, sklopljenog 1995. godine, kojim je okonèan rat u Bosni. Ali taj mandat ima blagoslov Ujedinjenih nacija, a najmanje dve zemlje koje su poslale svoje vojnike - Nemaèka i Holandija - možda æe morati da ih povuku, jer njihovi zakoni predvidjaju da Ujedinjene nacije moraju da stoje iza bilo kakve vojne operacije izvan njihovih granica. Amerièki diplomati kažu da nema planova o povlaèenju tri hiljade amerièkih vojnika iz S-FOR-a. Amerièki ambasador u Bosni pokušao je da ublaži strahovanja bosanske vlade da pretnja Vašingtona o povlaèenju iz misije Ujedinjenih nacija neæe dovesti do povlaèenja amerièkih vojnika iz Bosne. Nešto ranije, Bosna je zamolila Sjedinjene Države da odustane od svojih pretnji da æe okonèati policijsku misiju Ujedinjenih nacija u Bosni, tvrdeæi da bi takva odluka poremetila stabilnost i potkopala nedavni napredak u uspostavljanju vladavine zakona. Govoreæi u Sarajevu, specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu, Žak Klajn, rekao je da bi okonèanje policijske misije u Bosni samo stavilo veæi teret na S-FOR.

”To bi znaèilo da bi S-FOR morao da preuzme znatno veæi obim posla u pružanju podrške policiji. Mislim da to na neki naèin potkopava veoma uspešan program Komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, jer je bezbednost osnova svakog povratka izbeglica, a bez policijske strukture za održavanje bezbednosti to æe biti dovedeno u opasnost. Osim toga, izbori se održavaju 5. oktobra, i mi se nadamo da æe nenacionalistièke snage dominirati, ali to zahteva stabilnost i vladavinu zakona. To zahteva efikasnu policiju.“

Evropski diplomati u Briselu kažu da amerièka odluka o vetu na produženje policijske misije u Bosni predstavlja još jedan znak onoga što tumaèe kao tendenciju amerièke administracije da deluje jednostrano, ne uzimajuæi u obzir bilo èije mišljenje. Ujedinjene nacije pokušavaju da nagovore Evropsku uniju da ubrza sprovodjenje svog plana za preuzimanje policijske misije Ujedinjenih u Bosni, što je predvidjeno da uèini u januaru. Ali, funkcioneri Evropske unije kažu da bi ubrzavanje preuzimanja bilo logistièki teško izvodljivo.

XS
SM
MD
LG