Linkovi

Štajner apeluje za veæu podršku Kosovu - 2002-06-27


Obraæajuæi se prisutnima Štajner je ukazao da je ekonomska situacija na Kosovu i dalje loša uz procenat nezaposlenosti od oko 60 procenata. Medjutim, kako je dodao, napredak se postiže u mnogim, kljuènim obastima. Prema Štajnerovim reèima ustavni okvir je usvojen i mnoge institucije, kao što su policija i pravosudje dobro funkcionišu. Štajner smatra da se u posednje tri godine, od kada je rat na Kosovu završen, situacija popravila, i da je pravi trenutak za povratak Srba koji su nekada živeli na Kosovu. Medjutim, upozorio je Štajner, taj povratak mora biti održiv, odnosno povratnicima se moraju obezbediti uslovi za normalan život.

“Ako želite da se ljudi vrate i ostanu, morate ispuniti odredjene preduslove, a to znaèi da im se mora obezbediti neophodna sigurnost. Ali isto tako potrebna je pijaæa voda, elektièna energija i zdravstvena zaštita. Njima se mora omoguæiti da uèestvuju u politièkom životu, a takodje im se moraju obezbediti i radna mesta. Da bi se sve to obezbedilo potreba je novac i to neæe biti postignuto bez vaše finansijske angažovanosti”.

Mihael Štajner je istakao da se do sada na Kosovo vratilo više od èetiri hiljade Srba. On je priznao da to nije mnogo ako se u obzir uzme èinjenica da je više od 250 hiljada Srba napustilo pokrajinu. Šef UNMIKa je izrazio uverenje da bi se mnogi od Srba vratili ako bi im se osigurala bezbednost i radna mesta. Na žalost, nastavio je Štajner, medjunarodna podrška za povratak izbeglica i razvoj Kosova je drastièno smanjena. Kao primer on je naveo da æe pomoæ Evropske unije za Kosovo, koja ove godine iznosi 170 miliona evra. sledeæe godine biti smanjena na 50 miliona evra. ”Da bi Kosovo imalo šansu za uspeh novac je potreban sada“, naglasio je Štajner i nastavio.

“Ne kažem da je potrebno da u narednih deset godina zadržimo isti nivo angažovanosti. Mislim da imamo sve manje vremana pošto postoje i drugi prioriteti. Medjutim nako mora da završi posao, pošto æe, ako se to ne uradi sada, kasnije biti mnogo skuplje”.

Mihael Štajener je na kraju istakao da bi za medjunarodnu zajednicu bilo suludo da se okrene od Kosova, u, kako je rekao, trenutku kada konaèno postoji relana šansa za uspeh.

XS
SM
MD
LG