Linkovi

Beograd pozdravlja puštanje Šainoviæa i Ojdaniæa - 2002-06-27


Pomoænik saveznog ministra pravde Nebojša Šarkiæ izrazio je zadovoljstvo odlukom pretresnog veæa Tribunala o privremenom puštanju na slobodu Šainoviæa i Ojdaniæa. ”Sinoæ smo dobili potvrdu iz Haškog tribunala da je u prvom stepenu odluka pozitivna, na nju postoji pravo žalbe i posle toga možemo definitivno govoriti da li je odluka doneta ili ne,“ rekao je on.

Izražavajuæi nadu da æe Šainoviæ i Ojdaniæ biti pušteni po isteku roka za žalbu, Šarkiæ je to ocenio kao veoma važno ne samo za njih dvojicu, veæ i za celokupnu jugoslovensku javnost, s obzirom na èest stav graðana da je Haški sud neobjektivan i antisrpski.

Savezni ministar policije Zoran Živkoviæ smatra da je odluka Haškog tribunala dobra i dodaje da su vlasti u Beogradu pokazale da ispunjavaju obaveze prema svojim graðanima onako kako su obeæale. Oèekujem da takva odluka bude doneta za sve one za koje smo mi dali garanciju i koji su se sami predali.

A srpski ministar pravde Vladan Batiæ pored zadovoljstva zbog odluke o privremenom puštanju na slobodu Šainoviæa i Ojdaniæa istakao je da je to istovremeno i dokaz da se vlastima u Srbiji i Jugoslaviji ipak veruje.

S druge strane, smenjivanje naèelnika Generalštaba Nebojše Pavkoviæa svakodnevno otvara nove polemike, ali i otkriva neugodne detalje funkcionisanja vlasti. Tako je danas bivši šef vojne Uprave bezbednosti general Milan Ðakoviæ potvrdio reèi Nebojše Pavkoviæa da je iz kabineta jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice od njega zahtevano da organizuje upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije. ”Tadašnji naèelnik Nebojša Pavkoviæ pozvao me u noæi izmeðu 7. i 8. juna 2001. godine da doðem u upravu. Tamo sam zatekao mog tadašnjeg zamenika Aleksandra Tomiæa i savetnika jugoslovenskog predsednika Gradimira Naliæa, koji su me obavestili da je u republièkom Birou za komunikacije postavljen prislušni centar koji se mora tokom noæi zauzeti i spreèiti prisluškivanje jugoslovenskog predsednika, u suprotnom propašæe država,“ izjavio je Ðakoviæ. Kao kljuène organizatore upada u biro za informacije Vlade Srbije, general Ðakoviæ naveo je Gradimira Naliæa i šefa kabineta jugoslovenskog predsednika Ljiljanu Nedeljkoviæ.

Inaèe, vršilac dužnosti predsednika Saveznog ustavnog suda Momèilo Grubaè, potvrdio je da je sud primio dopis Nebojše Pavkoviæa. ”To je inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti ukaza predsednika Republike kojim je razrešen dužnosti general Pavkoviæ,“ rekao je Grubaè.

I sekretar jugoslovenskog Parlamenta Milan Luèiæ rekao je da je pismo koje je general Pavkoviæ uputio predsednicima skupštinskih veæa ušlo u proceduru, ali se još ne zna kada æe doæi na dnevni red zasedanja. ”U pismu, Pavkoviæ traži utvrðivanje zakonitosti svog razrešenja i predlaže da se oceni da li je predsednik republike svojim postupanjem prekršio ustavnu funkciju komandovanja Vojskom i druga ustavom i zakonom utvrðena prava i obaveze. I drugo, da se oceni da li je predsednik Republike, donoseæi odluku o razrešenju naèelnika Generalštaba bez prethodne saglasnosti Vrhovnog saveta odbrane, povredio Ustav SRJ,“ kaže Luèiæ.

A èlan Predsedništva Graðanskog saveza Srbije Miroslav Filipoviæ potvrdio je da æe ta partija podržati formiranje Anketnog odbora u jugoslovenskom parlamentu koji bi ispitao navode generala Pavkoviæa o jakoj kontrolnoj moæi koju je za sebe pokušavao da obezbedi kabinet jugoslovenskog predsednika.

XS
SM
MD
LG